Author Archive

Gezond en veilig werken (in coronatijd)

Thuiswerken geldt nog als advies, voor wie en wanneer dat kan.
Maar als toch – soms – op kantoor moet worden gewerkt, hoe kun je dan als bureau ervoor zorgen dat het veilig is? SFA verzamelt onder Tools coronavirus/gezond en veilig werken informatiebronnen en praktische middelen. Op dit moment zijn dat:

1. Corona-vragenlijst
SFA ontvangt geregeld vragen hoe architectenbureaus een gezonde en veilige werkomgeving kunnen organiseren. Vooruitlopend op een volledige en getoetste corona/pandemie-module binnen de RI&E Architecten is nu als voorlopig hulpmiddel een compacte corona-vragenlijst online geplaatst. Met het doorlopen van de vragen kan jullie bureau zien welke maatregelen moeten worden genomen en welke zaken moeten worden vastgelegd.
Naar Gezond en veilig werken, vragenlijst corona

2. Handreiking-Covid 19
Naast de compacte corona-vragenlijst is online een link opgenomen naar een algemene, uitgebreide handreiking Covid-19 van de SER. Het is een eerste versie met allerlei mogelijke maatregelen, de SER geeft aan dat bepaalde onderdelen nog verder worden geconcretiseerd. Het inrichten van een veilige werkomgeving doet een werkgever samen met zijn werknemers. De handreiking kun je doornemen voor toepassing in de eigen organisatie.  

3. WHO: instructie handhygiëne
Handen schoonmaken of wassen geldt als een basale maar belangrijke hygiëneregel. Op de website van SFA staat van de wereld gezondheidsorganisatie WHO een visuele instructie. Deze kun je printen en in je bureau ophangen, als reminder voor het geregeld en op de juiste manier handen wassen.
Naar Gezond en veilig werken, WHO instructie

Tot slot: RI&E voor gezond en veilig werken
Een algemeen, verplicht middel ter bevordering van gezond en veilig werken is de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Alle werkgevers hebben de verplichting de RI&E te doen. Een architectenbureau kan gebruik maken van de RI&E Architecten. Deze is op het werken in architectenbureaus toegespitst en goedgekeurd door het ministerie van SZW. Hierdoor is de toetsing eenvoudiger en goedkoper. De inlog voor de digitale RI&E Architecten is voor architectenbureaus gratis.
Met de RI&E Architecten inventariseer je de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen jullie bureau. Door het invullen van de inventarisatie bouw je automatisch een plan van aanpak op, waarmee jullie de risico’s kunnen aanpakken.

Vragen?
Heb je vragen over de corona-vragenlijst of over de RI&E Architecten? Of wil je een inlogcode voor de RI&E Architecten aanvragen? Mail dan naar Anneliese Smoorenburg: asmoorenburg@sfa-architecten.nl.

Extra ruimte werkkostenregeling

Ook of juist voor thuiswerken van medewerkers wordt de vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen aan werknemers verruimd. Hij wordt – tijdelijk – verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste €400.000 van de loonsom ( lees: het totaal aan lonen).
Die extra vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen kan gebruikt worden om kosten van thuiswerk te vergoeden ( denk aan koffie, thee limonade, internet, energie e.d. of een goeie bureaustoel en -lamp) en ook voor attenties van werkgever in de sfeer van bloemen, flesje wijn, cadeaubon). 

Deze maatregel staat onder punt 3 vermeld in de kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis.

Koningsdag en 5 mei: geen feest, wel vrij

Feestdagen die in de cao zijn vastgelegd blijven dagen waarvoor doorbetaald vrij geldt. Ook al is er vanwege de coronacrisis geen georganiseerd feest of evenement. 

Zie voor een volledig overzicht de FAQ wat zijn in 2020 de betaalde feestdagen? 

 

Cao 2019-2021 definitief

Bestuur en leden van BNA en de vakbonden hebben ingestemd met de belangrijkste wijzigingen voor een nieuwe cao. Daarmee is het onderhandelingsresultaat definitief.

We gaan nu de cao aanpassen in een format dat aansluit op onze nieuwe website die binnenkort in de lucht komt. De cao-tekst gaat naar SZW als aanvraag voor de algemeen verbindend verklaring (avv). Reken op een kleine drie maanden, de avv-procedure kost sowieso al twee maanden.
Dan wordt ook het cao-boekje gemaakt. Op de website komt separaat een Engelse versie van de artikelen.
 
De nieuwe salaristabellen: Salaristabellen cao 2019-2021 vanaf 1 juli 2019 tot en met 1 januari 2021.

Het nieuwe cao-boekje is al te bestellen op info@sfa-architecten.nl. Je komt op de verzendlijst met het aantal gevraagde exemplaren.

Salaristabellen

De salaristabellen vanaf 1 juli 2019 tot en met 1 januari 2021 zijn beschikbaar als pdf

Salaristabellen cao 2019-2021