Activiteitenplan MDIEU

SFA is verheugd dat we voor de branche een subsidie hebben kunnen binnenhalen voor een activiteitenplan in het kader van de SZW-regeling “Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid” (MDIEU). De nu gehonoreerde subsidieaanvraag is een vervolg op de eerder uitgevoerde sectoranalyse in het kader van MDIEU. Met de subsidie gaat SFA vanaf september 2022 een activiteitenplan uitwerken om gedurende twee jaar de duurzame ontwikkeling van werknemers, werkgevers en zzp’ers te helpen bevorderen.

Achtergrond
De branche bestaat voor zo’n 65% uit bureaus met 1 tot 5 medewerkers. Deze kleine bureaus kunnen zelf geen HR-medewerker in dienst hebben. Daarnaast ontbreekt vaak de tijd om stil te staan bij het welzijn van de medewerkers. Dat bleek onder meer uit het onderzoek Duurzame Inzetbaarheid uit 2017-2018 (ESF-project) maar komt ook in de huidige sectoranalyse weer naar voren: men realiseert zich dat gezond kunnen doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd belangrijk is, maar komt er in de praktijk en de waan van de dag niet aan toe om daar structureel tijd en aandacht aan te geven.

HR Maatwerk
De behoefte aan en de gedachten over het opzetten van HR maatwerk bestaat al langer binnen SFA, het is mooi dat we dit in de vorm van een activiteitenplan kunnen gieten. In het kader van de MDIEU-regeling wordt maximaal de helft gesubsidieerd.  

Belang voor de branche
Belang werkgevers: Hun eigen gezondheid; goed werkgeverschap: de Arbowet legt werkgevers een zorgplicht op: ze moeten ervoor zorgen dat hun werknemers gezond (zowel fysiek als mentaal) tot aan hun pensioen kunnen doorwerken. Maar ook financieel; werknemers met problemen qua inzetbaarheid, zijn uiteindelijk dure werknemers.
Belang werknemers: Hun gezondheid en werkplezier.
Belang zzp’ers: Hun gezondheid, werkplezier en financiële situatie (vaak ontbreekt een afdoende AOV en pensioenregeling).

Inhoud werkzaamheden activiteitenplan

  • SFA wil namens de branche voor een vertrouwenspersoon zorgen.
  • SFA wil tools en scans en competentiemateriaal ontwikkelen /updaten en beschikbaar stellen.
  • SFA wil een gesprekscyclus ontwikkelen en bureaus behulpzaam zijn.
  • SFA wil een online portal opzetten t.b.v. het gebruik van ontwikkeluren.
  • SFA wil een platform functie ontwikkelen voor zzp’ers. Dit betreft een groeiende  groep en de geschetste problemen gelden wellicht nog meer voor hen dan voor de werkenden in een klein bureau. Daarnaast vallen zij qua tarief onder de cao, maar wordt er niet specifiek iets voor deze groep aangeboden.
  • SFA wil een vervolgmagazine The Human Factor nr. 1 maken waarin duurzame inzetbaarheid opnieuw centraal staat, onder meer met info over voorgaande punten.

Kansen MDIEU    
SFA wil voorgaande leveren om de branche te ondersteunen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Met het ESF-onderzoek duurzame inzetbaarheid en het opnemen van duurzame inzetbaarheid in de cao (hoofdstuk 4 en bijlage 8) is daar al een begin mee gemaakt. Zo wordt in het ESF-rapport een aantal van voorgaande opties voor de toekomst expliciet genoemd. We hoeven dus niet bij nul te beginnen. Een aantal instrumenten is ook al ontwikkeld, maar nog te weinig bekend. Het activiteitenplan biedt de kans om hier deels gesubsidieerd mee verder te gaan en een grote stap te zetten.

SFA wil daarbij ook samenwerken met andere stakeholders in de branche. SFA kan hier, naast cao partijen, ook het architectenregister bij betrekken; specifiek met de vraag wat een architect als wettelijke bij- en nascholing kan opvoeren in het architectenregister. En BNA biedt nu al in-company cursussen aan op het gebied van HR, maar dat is gericht op de grote bureaus. Het zou mooi zijn als BNA hier ook een rol in zou krijgen.

Alle genoemde activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.