Duurzame inzetbaarheid: warmlopen voor de toekomst

Ontwikkelen op vakgebied en vaardigheden voor je huidige functie én toekomstige loopbaan, dat was de focus van ons project naar duurzame inzetbaarheid.
En de focus van een bijeenkomst op 28 november 2018 in Pakhuis de Zwijger.

In 2017 en 2018 voerde SFA een onderzoeks- en ontwikkelproject uit over duurzame inzetbaarheid. Het is een veelgehoorde term, maar wat lastig is: we bedoelen er vaak allemaal wat anders mee. De wereld is aan het veranderen en dat geldt zeker voor architectenbureaus. Het wordt steeds belangrijker dat werknemers en hun leidinggevenden geëquipeerd zijn zodat de werknemer in wijzigende omstandigheden relevant blijft en werkt aan zijn/haar eigen werkzekerheid.
SFA hoort graag wat mensen uit de branche hierover weten, wat ze nu als individu of collectief doen, hoe ze hun werkontwikkeling en -toekomst zien, of ze het gevoel hebben daar sturing aan te kunnen en willen geven.

Streven van het totale project is om passende en praktische verbeteringen te realiseren in cao en/of informatie & instrumenten op de SFA-website. Dat heeft onder andere geresulteerd in een meer toegankelijke en thematische ontsluiting van de cao &  informatie via de website. 
Enkele andere resultaten uit het project:

SFA heeft voor dit project gericht op duurzame inzetbaarheid een bijdrage ontvangen van het Europees Sociaal Fonds (ESF).