Architect van je eigen werk! aanmelden geopend
woensdag 19 juni 10-16 uur Utrecht bibliotheek Neude 

Op woensdag 19 juni a.s. organiseert SFA een evenement voor de hele architectenbranche in Bibliotheek Neude te Utrecht. 
Werkzaam zijn als architect betekent creatief bezig zijn, maar ook deadlines halen en zorgen voor voldoende opdrachten. Dat zorgt voor werkdruk. Hoe zorg je er voor dat je, ondanks die druk, gezond door kunt werken tot je pensioendatum?

SFA organiseert een evenement voor de branche waar deze vraag centraal staat. Het programma gaat op allerlei facetten en factoren in. 
Het event is bedoeld voor architecten en werkenden in de architectenbranche in brede zin: werknemers, werkgevers, zelfstandigen, studenten. Het aantal deelnemers is echter beperkt, dus meld je snel aan!  

WAAROM MOET JE HIERBIJ ZIJN?

INFORMATIE + NETWERKEN + INSPIRATIE + BIJ- EN NASCHOLINGSUREN  ARCHITECTENREGISTER

Het zal niet alleen een informatieve maar ook onderhoudende dag worden waarin inspiratie opdoen en netwerken aan bod komen. We gaan uit van een programma tussen 10 tot 16 uur, inclusief plenaire afsluiting en met elkaar napraten.
Voor ingeschrevenen in het architectenregister: op grond van de Wet op de architectentitel moet je om de titel van architect te blijven voeren elk jaar 16 bij- en nascholingsuren volgen. Deelnemen aan dit event telt voor 6 uren. 
Dankzij subsidie van SZW kan SFA de architectenbranche dit event kosteloos aanbieden. 

Dit SFA-event wordt mede mogelijk gemaakt door MDIEU*-subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
*MDIEU staat voor Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden.