Arbocatalogus, voor zorgplicht en gezond werken

De Arbocatalogus architecten laat zien wat je kunt doen om aan de zorgplicht te voldoen op het gebied van gezond werken, vooral als het gaat om beeldschermwerk en werkdruk (deze onderwerpen worden getoetst en goedgekeurd door de Inspectie SZW). Daarnaast biedt deze online arbocatalogus  tips en oplossingen voor overige onderwerpen als ongewenst gedrag en kantooromgeving

(Voor de duidelijkheid: de arbocatalogus is geen pdf, maar is te vinden op deze en onderliggende webpagina’s. )

Iedereen die werkzaam is in deze branche kan hier tips en oplossingen vinden om zowel het eigen werk als dat van collega’s gezond te houden. De informatie is bestemd voor alle werknemers en werkgevers in architectenbureaus.
Met sommige oplossingen kun je als medewerker zelf aan de slag. Voor andere oplossingen zijn meer mensen nodig, bijvoorbeeld een leidinggevende of een heel team. Zie de informatie onder ‘Voor wie‘.

Kies je als bureau bij het uitvoeren van een risico-inventarisatie &-evaluatie voor het branchespecifieke instrument RI&E Architecten dan wordt bij gesignaleerde risico’s rechtstreeks naar oplossingen in deze Arbocatalogus Architecten gelinkt. 

Deze online arbocatalogus is opgesteld in nauwe samenwerking met sociale partners en betrokken medewerkers van architectenbureaus. De arbocatalogus is niet vrijblijvend. Als je hier meer over wilt weten lees dan verder bij Over de Arbocatalogus Architecten.

Veel succes met het toepassen van de tips en oplossingen in jullie bureau. Maak werk van gezond werken!
Voor vragen en/of opmerkingen mail je naar info@sfa-architecten.nl.