Kantooromgeving

In de architectenbranche werken experts in het vertalen van wensen naar bouwwerken. Juist wie binnen de architectenbranche werkt, beseft dat gebouwen invloed hebben op mensen.
Belangrijk dus om ook goed naar de eigen kantooromgeving te kijken. En na te gaan welke wensen medewerkers daarover hebben. Want aspecten als frisse lucht, voldoende ruimte en goed licht zijn belangrijk om medewerkers gezond te houden en hen met plezier te laten werken. Een goede kantooromgeving leidt zelfs tot betere prestaties.

Voorbehoud: alleen de onderdelen beeldschermwerk en werkdruk zijn getoetst en goedgekeurd door de Inspectie SZW.
De onderdelen ongewenst gedrag en kantooromgeving zijn dat niet. Wel bieden deze delen tips en oplossingen voor deze onderwerpen. 

In de Arbowet staat dat een werkgever het werk zo veel als mogelijk moet organiseren zodat het de veiligheid en gezondheid van medewerkers niet schaadt, en daarin speelt de omgeving waarin het werk wordt uitgevoerd een belangrijke rol. Zo staan er regels over de werkomgeving in de Arbowet, in het Arbobesluit, in de Arboregeling en zijn er een aantal NEN-normen die specifiek van toepassing zijn op dit onderwerp.

In dit deel tref je adviezen voor maatregelen aan voor een gezonde kantooromgeving. Zowel om eens naar de huidige kantooromgeving te kijken, als voor na een verbouwing, verhuizing of  in de toekomst.

Maatregelen voor de kantooromgeving zijn:

Kijk daarnaast ook onder Beeldschermwerk, wat kun je doen? naar: