Over de arbocatalogus Architectenbureaus

De arbocatalogus is overeengekomen tussen de Bond van Nederlandse Architecten (BNA)FNV Bouwen en WonenCNV Vakmensen en De Unie en is van toepassing op werkgevers en werknemers in architectenbureaus. Sociale partners bedanken betrokkenen uit diverse architectenbureaus voor hun intensieve samenwerking bij de totstandkoming van deze arbocatalogus.

Alle architectenbureaus in Nederland vallen onder de werkingssfeer.

De arbocatalogus is niet vrijblijvend. Architectenbureaus moeten aan de Arbowet en bijbehorende regelgeving voldoen.  Deze catalogus is door de Inspectie SZW (ISZW) op …. 2020 met een voldoende toets beoordeeld. Dit betekent dat de Inspectie ISZW de catalogus gebruikt als referentiekader bij haar inspecties. Bureaus moeten  daarom óf de maatregelen uit deze arbocatalogus benutten (te vinden bij ‘Onderwerpen’), óf op een andere manier tot hetzelfde beschermingsniveau rond beeldschermwerk en werkdruk komen

De arbocatalogus is vastgesteld tot en met 2026. Iedere twee jaar dragen sociale partners zorg voor de actualisering van de arbocatalogus.