Over de Arbocatalogus Architecten

De arbocatalogus is overeengekomen tussen de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA)FNV Bouwen en WonenCNV Vakmensen en De Unie en is van toepassing op werkgevers en werknemers in architectenbureaus. Alle architectenbureaus in Nederland vallen onder de werkingssfeer.

De arbocatalogus is niet vrijblijvend. Architectenbureaus moeten aan de Arbowet en bijbehorende regelgeving voldoen. De arbocatalogus is in 2021 geactualiseerd en aansluitend door SZW getoetst en goedgekeurd. Dit betekent dat de Nederlandse Arbeidsinspectie de catalogus gebruikt als referentiekader bij haar inspecties. Bureaus moeten daarom óf de maatregelen uit deze arbocatalogus benutten óf op een andere manier tot hetzelfde beschermingsniveau rond beeldschermwerk en werkdruk komen.

Sociale partners bedanken betrokkenen uit diverse architectenbureaus voor hun intensieve samenwerking bij de totstandkoming van deze arbocatalogus. Iedere twee jaar dragen sociale partners zorg voor de actualisering van de arbocatalogus.