Over de arbocatalogus Architectenbureaus

De arbocatalogus is overeengekomen tussen de Bond van Nederlandse Architecten (BNA)FNV Bouwen en WonenCNV Vakmensen en De Unie is van toepassing op werkgevers en werknemers in architectenbureaus. Sociale partners bedanken betrokkenen uit diverse architectenbureaus voor hun intensieve samenwerking bij de totstandkoming van deze arbocatalogus.

Alle architectenbureaus in Nederland vallen onder de werkingssfeer.

De arbocatalogus is niet vrijblijvend. Net als voorheen moeten bedrijven aan de Arbowet en bijbehorende regelgeving voldoen.

De beleidsregels uit de wet en regelgeving vervallen door deze arbocatalogus. De inhoud van de beleidsregels zijn vertaald naar deze arbocatalogus. De arbeidsinspectie gebruikt de arbocatalogus als normstellend voor haar handhaving. Dit betekent dat bedrijven óf de oplossingen uit deze arbocatalogus moeten benutten (te vinden bij ‘Onderwerpen’), óf op een andere manier tot hetzelfde beschermingsniveau rond beeldschermwerk en werkdruk moeten komen. U hoeft als bedrijf dus niet van de arbocatalogus en de oplossingen hierin gebruik te maken, maar u moet wel zorgen dat u aan de normen die in deze catalogus zijn genoemd voldoet.

Bij iedere maatregel staat onder het kopje wetgeving en normen wat de eisen zijn waaraan u moet voldoen.

De arbocatalogus laat zien wat u als medewerker, leidinggevende, werkgever, preventiemedewerker of arbocoördinator kunt doen om aan de zorgplicht te voldoen op het gebied van gezond werken. Iedereen die werkzaam is in deze branche kan hier tips en oplossingen vinden om zowel het eigen werk als dat van collega’s gezond te houden.

De arbocatalogus is vastgesteld tot 1 januari 2022. Iedere twee jaar dragen sociale partners zorg voor de actualisering van de arbocatalogus.