Werken in architectenbureaus is samen werken. Hoe kan SFA helpen? 

SFA informeert en helpt werkgevers en werknemers bij vragen over arbeidsvoorwaarden, -markt en –omstandigheden. SFA-dienstverlening is gratis voor architectenbureaus en houdt in:

  • uitleg over –toepassing van- de cao
  • informatie over relevante wetgeving
  • helpdesk voor werkgevers én werknemers
  • voorbeelddocumenten (bijvoorbeeld modelcontracten, ontwikkel-/levenskaarten)
  • branche-specifieke arbo-instrumenten om aan de Arbowet te voldoen
  • HR-ondersteuning
  • secretariaat geschillencommissie

Naast de dienstverlening aan bureaus ondersteunt SFA cao-partijen (o.a. bij onderhandelingen over een nieuwe cao). Ook monitort SFA veranderingen en innovaties in de branche en voert SFA projecten uit met als doel vertaling naar praktische, toepasbare oplossingen. Actuele werkzaamheden en projecten zijn:

  • de introductie van het functiehuis, de opvolger voor het functiehandboek;
  • het activiteitenplan MDIEU, gericht op duurzame inzetbaarheid, samenhangend met:
  • de invulling van HR-maatwerk d.w.z. het bieden van aanvullende HR-ondersteuning.