Werken in architectenbureaus is samen werken. Hoe kan SFA helpen? 

SFA informeert en helpt werkgevers en werknemers bij vragen over arbeidsvoorwaarden, -markt en –omstandigheden. SFA-dienstverlening is gratis voor architectenbureaus en houdt in:

 • uitleg over –toepassing van- de cao
 • informatie over relevante wetgeving
 • helpdesk voor werkgevers én werknemers
 • voorbeelddocumenten (bijvoorbeeld modelcontracten, ontwikkel-/levenskaarten)
 • branche-specifieke arbo-instrumenten om aan de Arbowet te voldoen
 • HR-ondersteuning
 • secretariaat geschillencommissie

SFA monitort veranderingen en innovaties in de branche en voert projecten uit. Met als doel vertaling naar praktische, toepasbare oplossingen. In 2021 lag de focus op: 

 • het met informatie ondersteunen van bureaus met betrekking tot het coronavirus
  (via FAQs, tools en nieuwsbrieven en helpdesk),
  tevens het bieden van een digitaal prikbord voor collegiale in- en uitleen tussen architectenbureaus
 • de voorbereiding van een opvolger voor het functiehandboek (loopt door in 2022)
 • de lancering van The human factor, met als thema voor het nulnummer duurzame inzetbaarheid
 • de start van HR-maatwerk d.w.z. het bieden van aanvullende HR-ondersteuning
 • een update van de online arbo-catalogus architectenbureaus
 • ondersteuning van de cao-partijen bij de onderhandelingen over de nieuwe cao.