Werken in architectenbureaus is samen werken. Hoe kan SFA helpen? 

SFA informeert en helpt werkgevers en werknemers bij vragen over arbeidsvoorwaarden, -markt en –omstandigheden. SFA-dienstverlening is gratis voor architectenbureaus en houdt in:

 • uitleg over –toepassing van- de cao
 • informatie over relevante wetgeving
 • helpdesk voor werkgevers én werknemers
 • voorbeelddocumenten (bijvoorbeeld modelcontracten, ontwikkel-/levenskaarten)
 • branche-specifieke arbo-instrumenten om aan de Arbowet te voldoen
 • HR-ondersteuning
 • secretariaat geschillencommissie

SFA monitort veranderingen en innovaties in de branche en voert projecten uit. Met als doel vertaling naar praktische, toepasbare oplossingen. In 2019 lag de focus op:

 • de vertaling van het project duurzame inzetbaarheid in praktische instrumenten
 • de lancering van de nieuwe website, inclusief verhalen over en van mensen in architectenbureaus
 • een update van het arbo-instrument RI&E Architecten
 • een ‘future search’ toekomstgerichte arbeidsrelaties, tevens verkenning opvolging functiehandboek.