CAO

Cao 2024

Enkele afspraken en veranderingen in de cao voor 2024 zijn:

  • Looptijd: de looptijd van de cao is van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (12 maanden);
  • Startsalaris: Voor startende (technisch) ontwerpers zijn nieuwe mogelijke salarisuitzonderingen afgesproken. Zodra er sprake is van kwalificatie voor registratie in het architectenregister, eindigt de salarisuitzondering en geldt minimaal salarisschaal 5, salaristrede 0;
  • Loon: er is per 1 juli 2024 een loonstijging van 3,0% overeengekomen;
  • Pensioen: de pensioenpremie blijft gehandhaafd op 24,5% in 2024 met een fiscaal maximale opbouw van 1,738%.

De cao is bij het ministerie van SZW aangemeld en algemeen verbindend verklaard (AVV) zodat de cao 2024 voor iedereen in de architectenbranche geldt. 

Cao: via webpagina’s of pdf
De cao voor architectenbureaus kun je op twee manieren lezen:

  1. via de zes thema-pagina’s in dit deel van de website.
    Bij de toelichtende tekst vind je steeds het bijbehorende cao-artikel. 
    Onderaan elke thema-pagina staan verwijzingen naar relevante andere informatie.
  2. of gebruik de pdf met alle cao-artikelen en -bijlagen, die vind je op de pagina Downloads onder Cao.

Salaristabellen
Wat betreft de salaristabellen (zie onder Downloads, kopje cao) :
-tot 1 juli geldt de salaristabel per 1 september 2023 
-vanaf 1 juli 2024 geldt een nieuwe salaristabel inclusief salarisstijging van 3%. 

English translation 
The collective labour agreement 2024 has not yet been translated. For the moment please consult the ‘Collective Labour Agreement 1 March up to and including 31 December 2023’.
You can find this document, plus the translation of the ‘Functiehuis” (job classification system”) under  the heading English information, webpage Downloads.  

Aparte, aanvullende cao
Voor de reparatie van derde WW-jaar en WGA hebben de partijen die de cao architectenbureaus afsluiten zich aangesloten bij een aparte verzamelcao voor de private aanvulling WW en WGA