CAO

Cao: opbouw website en pdf
De cao voor architectenbureaus kun je op twee manieren lezen: via de zes thema-pagina’s op de website vind je verwijzingen naar de artikelen bij de toelichtende tekst. Of  gebruik de totale pdf, die vind je onder Cao op de pagina Downloads. De pdf begint voor leesbaarheid en toegankelijkheid met een thematische toelichting met infographics, daarna vind je de artikelen en bijlagen.  
Op de website (niet in de pdf) staan onderaan de pagina links naar relevante andere informatie.

De cao is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de bepalingen in de cao gelden voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland.

Salaristabellen
De salarisstijgingen voor de huidige cao-periode staan omschreven in artikel 22.
De uitwerking van de salarisstijgingen vind je onder Cao op de pagina Downloads.  

English translation
The articles of the collective labour argeement 2021-2023 are translated and can also be found at the page Downloads

Aparte, aanvullende cao
Voor de reparatie van derde WW-jaar en WGA hebben de partijen die de cao architectenbureaus afsluiten zich aangesloten bij een aparte verzamelcao voor de private aanvulling WW en WGA