CAO

Onderhandelingsresultaat cao architectenbranche

Dinsdag 20 juni 2023 hebben vakbonden en werkgevers een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor Architectenbureaus bereikt. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 maart tot en met 31 december 2023. De cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Cao: via webpagina’s of pdf
De cao voor architectenbureaus kun je op twee manieren lezen:

  1. via de zes thema-pagina’s in dit deel van de website.
    Bij de toelichtende tekst vind je steeds het bijbehorende cao-artikel. 
    Onderaan elke thema-pagina staan verwijzingen naar relevante andere informatie.
  2. of gebruik de pdf met cao-artikelen en bijlagen, die vind je onder Cao op de pagina Downloads

Salaristabellen
De salarisstijgingen voor de huidige cao-periode staan omschreven in artikel 22. De uitwerking van de salarisstijgingen vind je onder Cao op de pagina Downloads.  

English translation
At this moment the collective labour agreement (cla) 2023 is not yet translated. (For now, see the translation of the cla 2021-2023, under  Downloads. )

Aparte, aanvullende cao
Voor de reparatie van derde WW-jaar en WGA hebben de partijen die de cao architectenbureaus afsluiten zich aangesloten bij een aparte verzamelcao voor de private aanvulling WW en WGA