CAO

Cao: via webpagina’s of pdf
De cao voor architectenbureaus kun je op twee manieren lezen:

  1. via de zes thema-pagina’s in dit deel van de website.
    Bij de toelichtende tekst vind je steeds het bijbehorende cao-artikel. 

  2. of gebruik de totale pdf, die vind je onder Cao op de pagina Downloads.
    De pdf begint voor leesbaarheid en toegankelijkheid met een thematische toelichting met infographics, gelijk aan de tekst op de website. Het tweede deel van de pdf bevat de cao-artikelen en bijlagen.  

NB: alleen op de website staan onderaan elke thema-pagina verwijzingen naar relevante andere informatie.

AVV aangevraagd voor de cao
De cao is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de bepalingen in de cao gelden voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland.

Salaristabellen
De salarisstijgingen voor de huidige cao-periode staan omschreven in artikel 22. De uitwerking van de salarisstijgingen vind je onder Cao op de pagina Downloads.  

English translation
The articles of the collective labour argeement 2021-2023 are translated and can also be found under Downloads

Aparte, aanvullende cao
Voor de reparatie van derde WW-jaar en WGA hebben de partijen die de cao architectenbureaus afsluiten zich aangesloten bij een aparte verzamelcao voor de private aanvulling WW en WGA