Met de RI&E inventariseer je alle risico’s binnen jullie bureau. De overheid vindt gezond en veilig werken zo belangrijk dat alle bedrijven verplicht zijn een RI&E uit te voeren.

Bij het invullen van de inventarisatie vind je per vraag je handreikingen, tips en de relevante links naar oplossingen in de arbocatalogus. Deze oplossingen kunnen je helpen bij de aanpak van de knelpunten en adviezen in het Plan van Aanpak.

Zomer 2020 is het thema epidemie/pandemie toegevoegd aan de RI&E. 
Alle gebruikers kunnen dit deel zien en invullen als ze inloggen op hun account, dat is al automatisch geüpdatet.