Een RI&E, wettelijk verplicht

Met een RI&E inventariseer je alle risico’s binnen jullie bureau. De overheid vindt gezond en veilig werken zo belangrijk dat alle bedrijven verplicht zijn een RI&E uit te voeren. SFA heeft op verzoek van cao-partijen een branchespecifieke RI&E opgesteld, waarin de arbeidsrisico’s van het reguliere werken op kantoor in een architectenbureau in kaart worden gebracht. 

Bij het invullen van de inventarisatie vind je per vraag handreikingen, tips en de relevante links naar oplossingen in de arbocatalogus. Deze oplossingen kunnen je helpen bij de aanpak van de knelpunten en adviezen in het Plan van Aanpak.

Begin 2022 is de hele RI&E geactualiseerd en vervolgens getoetst en goedgekeurd door het ministerie van SZW. Daarmee is de erkenning van onze branche RI&E verlengd tot 25 maart 2025. Een van de voordelen van de erkenning is de toetsingsvrijstelling voor bureaus met maximaal 25 medewerkers.  
Let op: na de toetsing en erkenning van de onze branche RI&E is er een wettelijke wijziging in werking getreden met betrekking tot de externe toetsing van de RI&E bij bureaus met meer dan 25 werknemers. Zie de pagina Toetsing voor voorlopige tips voor deze aangescherpte toetsing RI&E.