Wat is een RI&E?

Een RI&E is een risico-inventarisatie en -evaluatie. De branche RI&E Architecten is toegespitst op het werk in architectenbureaus en  ontwikkeld voor werkgevers en diegenen die binnen het bureau (mede) belast zijn met veiligheid en gezondheid, zoals de preventiemedewerker. De branche RI&E Architecten is goedgekeurd door sociale partners en aansluitend getoetst en erkend door het ministerie van SZW.
Dat heeft als voordeel dat een architectenbureau tot maximaal 25 medewerkers deze RI&E niet meer verplicht hoeft te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige. (NB: voor het aantal medewerkers geldt niet het aantal fte’s, maar het aantal daadwerkelijke personen.)

Disclaimer

SFA heeft de brancherisico’s en actuele stand van techniek en wetgeving met grote zorgvuldigheid verwerkt in deze branche RI&E. Het kan voorkomen dat in jullie bureau bepaalde risico’s of oplossingen aan de orde zijn die in deze branche RI&E niet worden vermeld. Vul de RI&E aan wanneer voor jullie bedrijf specifieke omstandigheden gelden. Conform de Arbowet blijft de werkgever zelf verantwoordelijk voor de inventarisatie en evaluatie van risico’s.