De overheid vindt gezond en veilig werken zo belangrijk dat alle bedrijven verplicht zijn een RI&E uit te voeren. Met de RI&E inventariseer je alle risico’s binnen jullie bureau. Door het invullen van de inventarisatie bouw je automatisch een plan van aanpak op, waarmee jullie de risico’s kunnen aanpakken.

Het aanvullen en uitwerken van het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Met de branchespecifieke RI&E:

  • voldoet het bureau aan de wettelijke verplichtingen voortkomend uit de Arbowet;
  • krijg je inzicht in de arbeidsomstandigheden in jullie bureau en kun je risico’s voorkomen;
  • krijg je een overzicht van de eventuele risico’s die je moet aanpakken aan de hand van het plan van aanpak;
  • bespaar je kosten door zelf de RI&E uit te voeren.

Wanneer moet je een RI&E uitvoeren?

Vanaf het in dienst nemen van een eerste werknemer. Na het uitvoeren van de RI&E moet je deze actueel houden, ook dit is verplicht. Dat betekent aanpassen wanneer er op jullie bureau wijzigingen plaatsvinden.

Voorbeelden van wijzigingen zijn:

  • gewijzigde werkmethoden (bijvoorbeeld nieuwe taken of nieuwe software);
  • gewijzigde werkomstandigheden (bijvoorbeeld bij een verhuizing of verbouwing, een nieuw ventilatiesysteem, nieuw meubilair of een nieuwe inrichting);
  • gewijzigde organisatiestructuur (bijvoorbeeld naar aanleiding van een reorganisatie of fusie).

Bij wijzigingen hoef je de RI&E alleen te actualiseren alleen op die onderdelen die gewijzigd zijn.

Let op: het plan van aanpak dient jaarlijks te worden geëvalueerd.