Waarom een RI&E uitvoeren?

De overheid vindt gezond en veilig werken zo belangrijk dat alle bedrijven verplicht zijn een RI&E uit te voeren. Met de RI&E inventariseer je alle risico’s binnen jullie bureau. Door het invullen van de inventarisatie bouw je automatisch een plan van aanpak op, waarmee jullie de risico’s kunnen aanpakken. Het aanvullen en uitwerken van het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Met de branchespecifieke RI&E:

  • voldoet het bureau aan de wettelijke verplichtingen voortkomend uit de Arbowet;
  • krijg je inzicht in de arbeidsomstandigheden in jullie bureau en kun je risico’s voorkomen;
  • krijg je een overzicht van de eventuele risico’s die je moet aanpakken aan de hand van het plan van aanpak;
  • bespaar je kosten door zelf de RI&E uit te voeren.

Wanneer moet je een RI&E uitvoeren?

Je moet een RI&E uitvoeren vanaf het in dienst nemen van een eerste werknemer. Ook is het verplicht om de RI&E actueel te houden. Dat betekent aanpassen wanneer er op jullie bureau wijzigingen plaatsvinden. Voorbeelden van wijzigingen zijn:

  • gewijzigde werkwijze (bijvoorbeeld nieuwe taken of nieuwe software);
  • gewijzigde werkomstandigheden (verhuizing of verbouwing, nieuw ventilatiesysteem, nieuw meubilair of nieuwe inrichting);
  • gewijzigde organisatiestructuur (bijvoorbeeld naar aanleiding van groei of krimp, reorganisatie of fusie)
  • als er een epidemie/pandemie(wijziging) is met (nieuwe) gezondheidsrisico’s voor de werknemers.

Bij tussentijdse wijzigingen actualiseer je de RI&E en het Plan van Aanpak op die onderdelen die gewijzigd zijn.
Daarnaast: je moet elk jaar het hele Plan van Aanpak evalueren, ook als er géén wijzigingen zijn.

Na evaluatie en eventuele actualisatie deel je RI&E en Plan van Aanpak weer met de werknemers(vertegenwoordiging).