Toetsing RI&E

De RI&E Architectenbureaus is geregistreerd op www.rie.nl als erkend branche-instrument en opgenomen in de cao. Hierdoor is de toetsing van de RI&E eenvoudiger (want toegesneden op het werk) en goedkoper (mogelijk is sprake van toetsingsvrijstelling).

Wanneer is wel of niet (externe) toetsing nodig?

  • Als een architectenbureau met maximaal 25 werknemers de branche RI&E geheel zelf uitvoert, is geen toets door een arbodienst of gecertificeerd arbodeskundige nodig.
  • Als een architectenbureau met meer dan 25 werknemers de branche RI&E zelf uitvoert, is het wel verplicht deze te laten toetsen door een arbodienst of gecertificeerd arbodeskundige.

NB: de bovenstaande regels rondom toetsingsvrijstelling gelden ook voor bureaus die de cao voor architectenbureaus vrijwillig volgen (integraal inclusief aansluiting architectenpensioen). 

Wat houdt toetsing in?
In een toetsing wordt nagegaan of:

  • de RI&E en het daaraan gekoppelde plan van aanpak voldoen aan de wettelijke eisen;
  • de RI&E in overeenstemming is met de werkelijke situatie in het bedrijf.

NB: voor het tellen van het aantal medewerkers geldt niet het aantal fte’s, maar het aantal daadwerkelijke personen.

Door wie laat ik de RI&E toetsen?

Als jullie bureau een contract heeft met een arbodienst, dan moet je de toetsing door hen laten doen. Anders kun je ook kiezen voor gecertificeerd kerndeskundige. 
Zie ook de informatie over Toetsing op de website van Steunpunt RI&E