Toetsing RI&E

De RI&E Architectenbureaus is geregistreerd op ww.rie.nl als erkend branche-instrument en opgenomen in de CAO. Hierdoor is de toetsing van de RI&E eenvoudiger en goedkoper.

Wie toetst welk risico?

Indien een architectenbureau:
• tot maximaal 25 werknemers de branche RI&E geheel zelf uitvoert, is geen toets door een arbodienst of gecertificeerd arbodeskundige nodig.
• met 25 of meer werknemers de branche RI&E zelf uitvoert, is het wel verplicht deze te laten toetsen door een arbodienst of gecertificeerd arbodeskundige.

Een gecertificeerde kerndeskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige toetst of:
• de RI&E en het daaraan gekoppelde plan van aanpak voldoen aan de wettelijke eisen;
• de RI&E in overeenstemming is met de werkelijke situatie in het bedrijf.
NB: voor het tellen van het aantal medewerkers geldt niet het aantal FTE’s, maar het aantal daadwerkelijke personen.

Toetsing bij bedrijven uit verwante branches
De toetsingsvrijstelling van Steunpunt RIE geldt voor het instrument van de architecten, en aangezien het instrument in een overeenkomst met BNO (de ontwerpers) is samengesteld, dus ook voor ontwerpers. Ontwerpbureaus hebben bij gebruikmaking van dit RI&E instrument en met maximaal 25 werknemers een toetsingsvrijstelling
Is uw bedrijf geen architectenbureau, maar een bedrijf uit verwante branches als ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, binnenhuisarchitecten, leden van de BNSP, of de NVTL – die geen eigen branche RI&E hebben-, dan kunt u van de branche RI&E Architecten gebruik maken.
Deze RI&E moet u altijd laten toetsen, ook als u minder dan 25 werknemers heeft.

Door wie laat ik de RI&E toetsen?

Architectenbureaus en leden van de BNO, die gebruik maken van de RI&E voor architectenbureaus (een erkend RI&E instrument) zijn vrijgesteld van toetsing als het om een bureau met minder dan 25 medewerkers gaat.
Voor alle andere gebruikers van dit RI&E instrument, zoals ingenieursbureaus, leden van de BNI of NVTL, moeten de RI&E wel laten toetsen.
Als jullie een contract hebben met een arbodienst, dan moet je de toetsing door hen laten doen. Anders kun je ook kiezen voor gecertificeerd kerndeskundige. Dit is bijvoorbeeld een arbeidshygiënist, of een bedrijfsarts. Er zijn meerdere bedrijven en zelfstandig werkende arbeidshygiënisten, die de toetsing voor jullie kunnen en mogen doen, vaak tegen lagere kosten. Vraag dus altijd meerdere offertes aan. Voor toetsing kun je o.a. terecht bij:
Prisma Arbozorg
info@prisma-arbozorg.nl
tel: 0575-511237
Blokhuis Arbo Advies
info@blokhuisarboadvies.nl
tel: 0541-296204
Voor meer gecertificeerde kerndeskundigen zoek je het best op de Startpagina arbo-dienstverlening