Preventiemedewerker / Arbocoördinator

Een werkgever met maximaal 25 medewerkers mag de preventietaken zélf uitvoeren als hij daarvoor over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt. Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten één of meerdere preventiemedewerkers aanstellen.

De preventiemedewerker vervult een spilfunctie op de werkvloer op het gebied van arbeidsomstandigheden, is een vraagbaak voor collega’s, en moet kennis hebben van bijvoorbeeld kantoorinrichting, werkdruk en KANS (=klachten aan de arm, nek en/of schouder).
De wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:

  • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E;
  • Het uitvoeren van preventietaken (voortvloeiend uit het Plan van Aanpak);
  • Het samenwerken met en het adviseren van de personeelsvertegenwoordiging of OR, als ook de bedrijfsarts of arbodienst.

Preventiemedewerkers moeten voldoende geschoold, ervaren en uitgerust zijn om hun taken goed uit te kunnen voeren. Ook het aantal preventiemedewerkers, de beschikbare tijd en de organisatie van de preventietaken moet zodanig zijn dat de taken naar behoren uitgevoerd kunnen worden.
De OR heeft een expliciet instemmingsrecht (op basis van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden) als het gaat om de keuze van de preventiemedewerkers en de positionering van de preventiemedewerkers in de organisatie. 

Meer informatie