Inlogaccount 

De RI&E Architecten is als gevolg van gewijzigd beleid alleen nog gratis beschikbaar voor (architecten)bureaus die verplicht of vrijwillig aangesloten zijn bij het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus. Vermeld bij de aanvraag altijd jullie aansluitnummer bij het pensioenfonds voor de architectenbureaus. 
(Van verplichte aansluiting is sprake als een bureau onder de werkingssfeer van de cao valt, zie cao-artikel 1 en artikel 2 a-c.)

De RI&E Architecten is niet meer toegankelijk voor verwante branches (tenzij er sprake is van aansluiting bij het pensioenfonds voor architectenbureaus).
Bij Steunpunt RI&E is het gratis alternatief Kantoren RI&E beschikbaar waarin net als in de RI&E Architecten de voornaamste risico’s van kantoorwerk worden geïnventariseerd en geëvalueerd.

Voor iedereen die al een RI&E account heeft, geldt dat dit behouden blijft.

Hoe vraag je een account aan?
Nieuwe RI&E gebruikers kunnen zich voor een inlogaccount aanmelden door een e-mail te sturen naar info@sfa-architecten.nl, met vermelding van het aansluitnummer bij het pensioenfonds voor de architectenbureaus.
We adviseren voor het RI&E account een algemeen mailaccount op te geven, zodat de toegang tot de online RI&E bij vertrek van een werknemer niet verloren gaat.