CAO

Artikel 1

De bepalingen van deze cao zijn van toepassing op alle werknemers in dienst van architectenbureaus.