Hoe werkt de RI&E?

Ieder architectenbureau kan de online RI&E zelf uitvoeren. De RI&E is gekoppeld aan de digitale Arbocatalogus Architecten, daarnaast zijn in de RI&E links naar andere relevante informatie opgenomen. Dit betekent dat de gebruiker veel relevante informatie  vanuit de RI&E per thema en vraag direct kan raadplegen. De RI&E kan zowel in Windows als met Mac worden gebruikt.

Hoe begin je? 
Na het aanvragen van een inlogcode voor de RI&E ontvang je een link, gebruikersnaam en wachtwoord voor de RI&E. Let op: je activeert eerst het beheeraccount en maakt dan zelf een gebruiksaccount aan waar je vervolgens een RI&E mee aanmaakt. Raadpleeg indien nodig de FAQ Inlogproblemen

Na inloggen, binnen de online RI&E: 

 • Bij Informatie vind je een toelichting. Lees deze vooral de eerste keer goed door. 
  (De inhoud van deze pagina staat ook in de pdf: SFA Tabblad Informatie binnen de inlogomgeving RI&E Architecten.)

 • In de Inventarisatie is per thema een reeks vragen opgenomen.
  Advies: klik op de vraag voor een complete weergave per vraag. Per vraag vind je handreikingen, tips en de relevante links naar oplossingen in de arbocatalogus. Deze oplossingen kunnen je helpen bij de aanpak van de knelpunten en adviezen in het Plan van Aanpak.

 • Via Rapportage kun je het document Plan van Aanpak opvragen en als tekstbestand downloaden. De ingevulde antwoorden geven de geïnventariseerde risico’s weer. Je vult voor deze risico’s in het Plan van Aanpak in wat de maatregelen zijn die jullie gaan nemen, de in te zetten middelen, wie verantwoordelijk is en wanneer de uitvoering gereed is.
  De RI&E is pas compleet wanneer je over een volledig Plan van Aanpak beschikt. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan hiernaar vragen bij een bezoek aan jullie bureau.

Betrek de werknemers(vertegenwoordiging)
De werkgever is verplicht de ondernemingsraad (OR) of de (vrijwillige) personeelsvertegenwoordiging (PVT) te informeren en te communiceren over de (geplande) uitvoering van de RI&E. De werknemersvertegenwoordiging  kan actief meewerken aan het opstellen van de RI&E door medewerkers te betrekken bij de uitvoering van de RI&E.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Betrekken van medewerkers bij het invullen van de RI&E-vragen zelf;
 • Bespreken van relevante onderwerpen in een werkoverleg;
 • Het door medewerkers laten invullen van een vragenlijst.

De RI&E moet nadrukkelijk worden gezien als een eerste inventarisatie, waarbij sommige uitkomsten kunnen leiden tot nader onderzoek. Bijvoorbeeld een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), een Medewerkers Onderzoek (MO) of een werkplekonderzoek (bijvoorbeeld naar klimaat of werkplekinrichting).

Na de eventuele toetsing door een gecertificeerde deskundige of door de arbodienst –alleen bij meer dan 25 medewerkers – moet de directie de RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak aan de OR of  PVT aanbieden.

Wat zijn de RI&E thema’s?

De RI&E bevat de volgende thema’s voor het inventariseren van de arbeidsrisico’s van verschillende werkzaamheden die binnen een architectenbureau voorkomen. Sommige thema’s kun je afhankelijk van het antwoord op een filtervraag overslaan.
• Arbo- en verzuimbeleid
• Beeldschermwerk
• Kantooromgeving
• Kantoor algemeen
• Werkdruk
• Ongewenste omgangsvormen
• Bedrijfshulpverlening en calamiteiten
• Gebouw algemeen
• Keuken en kantine
• Lichamelijke belasting
• Onderweg
• Maquettebouw
• Opzichter bouwlocaties
• Corona/pandemiemodule