Hoe werkt de RI&E?

Na het aanvragen van een inlogcode voor de RI&E ontvang je een link, gebruikersnaam en wachtwoord voor de RI&E. Daarmee kun je aan de slag.
In de Inventarisatie is per thema een reeks vragen opgenomen. Per vraag vind je handreikingen, tips en de relevante links naar oplossingen in de arbocatalogus. Deze oplossingen kunnen je helpen bij de aanpak van de knelpunten en adviezen in het Plan van Aanpak.

Via Rapportage kun je het Plan van Aanpak opvragen en de ingevulde antwoorden inzien. Het Plan van Aanpak vul je zelf aan met de te nemen maatregelen, in te zetten middelen, wie verantwoordelijk is en wanneer de uitvoering gereed is.
De OR, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering ontvangt de resultaten van de RI&E en het Plan van Aanpak en bespreekt deze met het management.
De RI&E is pas compleet wanneer je over een volledig Plan van Aanpak beschikt. De Arbeidsinspectie kan hiernaar vragen bij een bezoek aan jullie bureau.

Wat zijn de RI&E thema’s?

De RI&E bevat de volgende thema’s voor het inventariseren van de arborisico’s van verschillende werkzaamheden die binnen een architectenbureau voorkomen. Sommige thema’s kun je afhankelijk van het antwoord op eerdere vragen overslaan.
• Arbo- en verzuimbeleid
• Beeldschermwerk
• Kantooromgeving
• Kantoor algemeen
• Werkdruk
• Ongewenste omgangsvormen
• Bedrijfshulpverlening en calamiteiten
• Gebouwen algemeen
• Keuken en kantine
• Lichamelijke belasting
• Onderweg
• Maquettebouw
• Opzichter bouwlocaties