Beleid: taak en taakafbakening

SFA is in 1981 opgericht door de BNA en de drie vakbonden FNV, CNV en De Unie, om werkgevers en werknemers van architectenbureaus te ondersteunen bij vragen over arbeidsvoorwaarden, -markt en -omstandigheden (zie ook Over SFA).
Belangenbehartiging voor werkgevers/architectenbureaus ligt bij de BNA. Individuele belangenbehartiging van werknemers is de taak van FNV, CNV en De Unie

Logo BNA - branchevereniging Nederlandse architectenbureau's

Naast belangenbehartiging bieden BNA, FNV, CNV en De Unie tal van andere diensten voor hun leden. Lidmaatschap van de brancheorganisatie of een vakbond vergroot daarnaast het draagvlak voor de cao.

Bestuur en statuten

Het bestuur van SFA bestaat uit zowel vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Er zijn drie werkgeversleden, benoemd door de brancheorganisatie BNA en drie werknemersleden, benoemd door FNV Bouwen &Wonen, CNV Vakmensen en De Unie.

De huidige bestuursleden zijn:
Zamaney Menso, FNV Bouwen & Wonen (voorzitter)
Victor Frequin, OZ architecten (secretaris & penningmeester)
Jan Admiraal, De Unie
Gert-Jan Groeneveld, Gortemaker Algra Feenstra architecten
Joke Kwakernaak, ARCO architecten
Jerry Pique, CNV Vakmensen

SFA heeft ook een eigen cao, met de statuten van SFA in de bijlage. De SFA-cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024.

Bureau

Het bureau van SFA bestaat uit:
– Marianne Berenschot, directeur
– Joke Dekker, functie-indeling & projecten
– Marisa Kroon, administratieve ondersteuning
– Joke Willekes, communicatie

Zie de webpagina contact voor e-mailadres & telefoonnummers.

Inkomsten SFA en jaarverslag

Werkgevers betalen 1x per jaar een bijdrage per werknemer aan SFA. Voor 2021 is de bijdrage 53 Euro (gelijk aan 2020 en 2019). De factuur wordt verzonden door APG, de uitvoerder van de stichting pensioenfonds architectenbureaus.

In het jaarverslag staat een beknopte omschrijving van de activiteiten. Het meest recente jaarverslag is het Jaarverslag SFA 2020.