Beleid: taak en taakafbakening

SFA is in 1981 opgericht door de BNA en de drie vakbonden FNV, CNV en De Unie, om werkgevers en werknemers van architectenbureaus te ondersteunen bij vragen over arbeidsvoorwaarden, -markt en -omstandigheden (zie ook Over SFA).
Belangenbehartiging voor werkgevers/architectenbureaus ligt bij de BNA. Individuele belangenbehartiging van werknemers is de taak van FNV, CNV en De Unie

Logo BNA - branchevereniging Nederlandse architectenbureau's

Naast belangenbehartiging bieden BNA, FNV, CNV en De Unie tal van andere diensten voor hun leden. Lidmaatschap van de brancheorganisatie of een vakbond vergroot daarnaast het draagvlak voor de cao.

Bestuur en statuten

Het bestuur van SFA bestaat uit zowel vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Er zijn drie werkgeversleden, benoemd door de brancheorganisatie BNA en drie werknemersleden, benoemd door FNV, CNV Vakmensen en De Unie.

De huidige bestuursleden zijn:
Zamaney Menso, FNV (voorzitter)
Victor Frequin, wethouder Ouder-Amstel & directeur VPDP (secretaris & penningmeester)
Jan Admiraal, De Unie
Gert-Jan Groeneveld, Gortemaker Algra Feenstra architecten
Joke Kwakernaak, ARCO architecten
Jerry Piqué, CNV Vakmensen

SFA heeft ook een eigen cao, met de statuten van SFA in de bijlage. De SFA-cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024.

Bureau

Het bureau van SFA bestaat uit:
– Marianne Berenschot, directeur en juridische vragen
– Joke Dekker, functie-indeling & projecten
– Kirsten Soester, MDIEU-project en HR-maatwerk vragen
– Joke Willekes, communicatie
– Serap Zengin, ondersteuning

Zie de webpagina contact voor het e-mailadres van de SFA-helpdesk & het centrale telefoonnummer.

Inkomsten SFA en jaarverslag

Werkgevers betalen 1x per jaar een bijdrage per werknemer aan SFA. Voor 2024 is de bijdrage 54 Euro (net als in 2023 en 2022). De factuur wordt automatisch verzonden door APG, de uitvoerder van de stichting pensioenfonds architectenbureaus.

In het jaarverslag staat een beknopte omschrijving van de activiteiten. Het meest recente jaarverslag is het Jaarverslag SFA 2022 (inclusief beknopte omschrijving plannen voor 2023). 
Eerdere jaarverslagen zijn: Jaarverslag SFA 2021, Jaarverslag SFA 2020, Jaarverslag SFA 2019, Jaarverslag SFA 2018, jaarverslag SFA 2017.