Daglicht op de werkplek

Daglicht en uitzicht is belangrijk om prettig en gezond te werken. Wie voor mogelijkheden tot uitzicht en daglicht via dak- of ramen in de kantoorruimte zorgt, draagt bij aan de zorg voor goede arbeidsomstandigheden.

Voor wie

Voor het bedrijf om preventief of vanwege klachten naar de mogelijkheden tot daglicht en uitzicht te kijken. Daglichttoetreding is volgens het Bouwbesluit verplicht, een nieuw gebouw zal dus automatisch voldoen aan voorschriften voor daglicht. In bestaande gebouwen zal men bij klachten van medewerkers een onderzoek en metingen kunnen uitvoeren.

Normen

In een werkruimte moet, voor zover mogelijk, voldoende daglicht kunnen binnenkomen. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de hoeveelheid daglichttoetreding. Er is voldoende daglichttoetreding als het percentage glas (gezamenlijk oppervlak daglichtopeningen) ten minste 5% en bij voorkeur 20 tot 40% van de vloeroppervlakte van de werkruimte bedraagt.
Arbobesluit Artikel 6.3 Verlichting

Zo pak je het aan

Werkgever

Gebruik werkruimtes zonder daglicht en uitzicht zoveel mogelijk voor vergaderen of opslag. Als er toch gewerkt moet worden in deze ruimtes beperk dat dan tot maximaal 2 uur per dag en/of benoem de ruimte als stilte- en flexwerkplek.

  • Wanneer een ruimte geen daglicht heeft, kan je in een tussenwand naar een ruimte waar wel daglicht is een groot raam maken. Ook is het mogelijk om de wand weg te halen en er één ruimte van te maken.
  • Zet in grote werkruimtes de werkplekken van medewerkers zo dicht mogelijk bij de ramen neer.

Meer weten

Wat levert het op

Medewerkers zullen zich in een kantoor met voldoende daglicht en uitzicht prettiger voelen en dit kan leiden tot meer motivatie en meer productiviteit. Door veel daglicht te gebruiken voor de verlichting kan energie bespaard worden.