Oogonderzoek

Merk je dat je de letters op je beeldscherm niet goed kunt zien? Hang je steeds verder voorover om het maar te kunnen lezen? En zijn je ogen na een werkdag vermoeid, tranend of prikkelend? Uit onderzoek blijkt gelukkig dat je ogen er niet van achteruit gaan. Toch kan een oogonderzoek belangrijk zijn om na te gaan of je wel goed op beeldschermafstand kan zien. Want oogklachten zijn natuurlijk vervelend. Bovendien is goed zien belangrijk om je werk goed uit te voeren, zeker als je met het opmaken van veel kleine letters en kleuren bezig bent.

Voor wie

Vooral voor medewerkers die niet goed op het beeldscherm kunnen zien of oogklachten krijgen bij het beeldschermwerk. Ook voor nieuwe medewerkers en periodiek voor alle medewerkers belangrijk. Na een werkplekonderzoek volgt zo nodig een oogonderzoek bij een arbodienst of opticien. De bedrijfsarts of opticien stelt vast of er een bril nodig is of dat extra onderzoek bij een oogarts wenselijk is.

Normen

Oogonderzoek is een recht van nieuwe medewerkers die nog niet eerder met een beeldscherm gewerkt hebben en van medewerkers die klachten hebben. Sowieso hebben medewerkers het recht om periodiek een oogonderzoek te ondergaan. Hoe vaak ‘periodiek’ is wordt per bedrijf afgesproken met de werknemersvertegenwoordiging.

Arbobesluit Artikel 5.11 Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers

Zo pak je het aan

Werkgever

Hoe groter je bedrijf, hoe handiger het is om vooraf goede afspraken te maken met je arbodienst of een opticien(keten) met filialen in de nabijheid van de vestigingen. Deze afspraken kunnen over het oogonderzoek en de eventuele beeldschermbril gaan.

  • Zorgen dat je medewerkers hun beeldscherm goed kunnen zien, is eigenlijk een preventieve maatregel om te voorkomen dat ze krampachtig gaan zitten en op den duur KANS-klachten krijgen.

Medewerker

  • Loop niet te lang door met oogklachten: laat je ogen controleren of meten als je snel vermoeid bent door het kijken op het beeldscherm of klachten krijgt als tranende of prikkelende ogen. Voor je het weet ga je krampachtig zitten om je beeldscherm goed te lezen. Dit kan als het langer duurt tot KANS-klachten leiden.
  • Je kunt ook oogklachten krijgen doordat je beeldscherm niet goed is opgesteld of door slechte verlichting. Kijk dus ook eens bij instellen werkplek en verlichting.
  • Heb je een gewone dubbelfocusbril? Merk je dat je je hoofd naar achteren moet trekken om het beeldscherm goed te kunnen lezen? Dat kan snel klachten geven, ook voor jou is een oogonderzoek aan te bevelen!

Meer weten

Wat levert het op

Oogonderzoek is nodig om te beslissen of een beeldschermbril nodig is en om deze aan te kunnen meten. Een goede beeldschermbril verkleint de kans op nekklachten, oogvermoeidheid, tranende ogen en hoofdpijn. Wanneer de medewerkers goed het scherm kunnen zien, maken zij minder fouten.

Een oogonderzoek kan uitgevoerd worden door een opticien of bedrijfsarts. In gecompliceerdere gevallen verwijzen deze door naar een oogarts.