Preventiemedewerker beeldschermwerk

Je kunt één of meer medewerkers in het architectenbureau in 1 dag laten opleiden tot preventiemedewerker beeldschermwerk. Kies hier een medewerker voor die interesse in het onderwerp heeft. Een preventiemedewerker beeldschermwerk is een medewerker die zijn collega’s coacht, advies geeft en vragen beantwoordt over de werkplekinstelling, werkhouding en hulpmiddelen. Een interne preventiemedewerker is laagdrempelig aanspreekbaar en belangrijk om klachten te voorkomen.

Voor wie

Voor kleine en grote architectenbureaus. Kleine architectenbureaus kunnen één preventiemedewerker beeldschermwerk laten opleiden. Voor grote architectenbureaus loont het zelfs om meerdere collega’s op te laten leiden. Daarmee zorg je dat ze regelmatig met het onderwerp bezig zijn zonder dat het een dagtaak wordt. Preventiemedewerker beeldschermwerk ben je naast je normale functie.

Normen

Medewerkers moeten voorgelicht worden over de risico’s van hun werk en de maatregelen die genomen zijn om die risico’s tegen te gaan.
Arbowet Artikel 8

Zo pak je het aan

Werkgever

  • Voer werkplekaanpassingen snel uit en schaf de hulpmiddelen die de preventiemedewerker beeldschermwerk aanbeveelt snel aan. Zo voorkom je het ontstaan of een toename van klachten bij de medewerkers.
  • Check of je medewerkers de adviezen van de preventiemedewerker beeldschermwerk naleven.
  • Maak vooraf goede afspraken met de preventiemedewerker beeldschermwerk over de tijdsbesteding, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit voorkomt misverstanden over de uitvoering van de rol.
  • Maak intern bekend dat er een preventiemedewerker beeldschermwerk is en waarvoor je hem of haar kunt raadplegen.

Medewerker

  • Ga bij P&O na of er – of wie er in jouw bedrijf de preventiemedewerker beeldschermwerk is.
  • De preventiemedewerker beeldschermwerk is een collega van je. Daarom kan je hem of haar gemakkelijk en snel raadplegen. Schakel hem of haar in als je vragen hebt over gezond beeldschermwerk of als je (beginnende) klachten hebt. Voorkomen is beter dan genezen!

Meer weten

  • Kijk eens bij Health2Work naar de mogelijkheden voor workshop ‘Gezond zitten, zo zit dat’ en/of de workshop ‘Meer bewegen op het werk’.
  • Kijk voor een cursus bijvoorbeeld bij het aanbod van Ergomotion.

Wat levert het op

De preventiemedewerker beeldschermwerk verzorgt de voorlichting aan nieuwe medewerkers, helpt met de werkplekinstelling en pakt klachten bij medewerkers aan voordat ze ernstig kunnen worden. Zo zorgt de preventiemedewerker in wisselwerking met de medewerkers voor preventie van klachten en verzuim. Bovendien voert de preventiemedewerker werkplekonderzoeken uit, wat een besparing geeft aan de kosten voorde arbodienst. De investering die nodig is voor de opleiding is dus snel terugverdiend.