Voorlichting beeldschermwerk

Een ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek is een belangrijke voorwaarde om gezond te werken. Door voorlichting kun je leren hoe je je werkplek, het meubilair en alle hulpmiddelen het best kan instellen en gebruiken. Ook leer en ervaar je waarom dat belangrijk is voor je gezondheid.

Voor wie

Voor bedrijven en leidinggevenden om hun medewerkers bewust te maken van het belang en adequaat instellen van een werkplek. Zodat je prettig en zo gezond mogelijk met een beeldscherm kunt werken.

De voorlichting is op verschillende manieren uit te voeren.

  • Groepsvoorlichting: via een presentatie of demonstratie leren medewerkers hoe zij de werkplek kunnen inrichten, instellen en gebruiken.
  • Individuele voorlichting: de preventiemedewerker beeldschermwerk bezoekt de medewerker en geeft ter plekke voorlichting en helpt de medewerkers hun werkplek optimaal in te stellen.
  • Digitale voorlichting: de medewerker stelt zijn werkplek in met hulp van instructie. Of door de handleiding werkplekinstelling door te nemen.

Normen

Medewerkers moeten voorgelicht worden over de risico’s van hun werk en de maatregelen die genomen zijn om die risico’s tegen te gaan.
Arbowet Artikel 8 Voorlichting en onderricht

Zo pak je het aan

Leidinggevende

  • Besteed extra aandacht aan nieuwe medewerkers. Door hen bij aanvang van hun werk uit te leggen hoe ze hun beeldschermwerk gezond kunnen doen voorkom je dat ze zichzelf ongezonde gewoontes aanleren.
  • Geef persoonlijke aandacht aan medewerkers die klachten hebben. Als een andere werkhouding en pauzes nemen niet 1-2-3 helpen, raadpleeg dan zo snel mogelijk de preventiemedewerker beeldschermwerk. Hoe eerder, hoe beter om ernstige klachten en verzuim te voorkomen.
  • Laat nieuwe medewerkers, met hulp van de preventiemedewerker de optimale instellingen van hun werkplek opmeten. En leg dit persoonlijk vast in hun telefoon.

Medewerker

  • Neem actief deel aan de voorlichting: je krijgt hier tips die je helpen om gezond te werken!
  • Pas de adviezen toe, juist ook als je het druk hebt, want dan is het risico op klachten het grootst.

Meer weten

  • Ter inspiratie kun je gebruik maken van het filmpje; je werkplek instellen, zo doe je dat.
  • Een werkplekpaspoort is ook een praktisch hulpmiddel om optimale instelling van de werkplek vast te leggen.

Wat levert het op

Het aanbieden van voorlichting heeft als voordeel dat de medewerkers bewust raken van de risico’s van het beeldschermwerk en weten hoe ze die kunnen beperken.
Het gedrag van medewerkers verbetert, zij zijn zich meer bewust van hoe de werkhouding en werktechniek te beïnvloeden en spreken elkaar aan. Met uiteindelijk minder kans op gezondheidsklachten.