Taakroulatie en werkafwisseling

Als je het grootste deel van de dag beeldschermwerk doet, is het belangrijk om die werkzaamheden met ander, niet-beeldschermwerk te onderbreken. In praktijk betekent werkafwisseling dat je de niet-beeldschermgebonden werkzaamheden zodanig over de dag uitvoert zodat ze de beeldscherm-gebonden werkzaamheden regelmatig onderbreken. Bij taakroulatie vindt afwisseling van werk plaats door met collega’s op dezelfde of andere afdelingen de taken te ruilen.

Voor wie

Voor bedrijf en medewerker om kritisch naar het takenpakket te kijken. Aan de ene kant is de mogelijkheid tot taakroulatie en afwisseling van werkzaamheden soms beperkt, binnen een architectenbureau is veel beeldschermwerk. Aan de andere kant valt er met een beetje creativiteit en organisatietalent soms nog heel wat te bereiken.

Normen

Volgens het Arbobesluit Artikel 5.10 moet je beeldschermwerk regelmatig  onderbreken, bijvoorbeeld door ander niet-beeldschermgebonden werk te doen, te telefoneren, koffie of thee te halen te halen,  met een collega te overleggen of kort te pauzeren.

Zo pak je het aan

Medewerker

 • Verdeel je eigen werkzaamheden eens in beeldscherm- en niet beeldschermwerk. Kijk bij het beeldschermwerk of het ook net zo goed of sneller zonder het beeldscherm kan: met een print, of via de telefoon in plaats van e-mail.
 • Plan zoveel mogelijk je niet-beeldschermwerk om aaneengesloten blokken beeldschermwerk heen, zodat je niet te lang achter de computer zit.
 • Overleg met collega’s hoe zij hun werkzaamheden afwisselen en vraag en geef elkaar tips.
 • Benut het werkoverleg of een functioneringsgesprek om suggesties te doen voor een andere taakverdeling.

Leidinggevende

 • Kijk eerst binnen je eigen afdeling welke niet-beeldschermgebonden taken er zijn en hoe deze zo handig mogelijk tussen je medewerkers verdeeld kunnen worden.
 • Overleg daarna eens met een afdeling die heel ander werk doet. Biedt uitwisseling van medewerkers, enkele dagen per week, voordelen in afwisseling van beeldschermwerk of het ontwikkelen van capaciteiten?
 • Organiseer tijdens het werkoverleg een brainstorm over de vorige twee vragen en laat medewerkers zo betrokken zijn bij het bedenken van de mogelijkheden en het stellen van de grenzen.
 • Wees erop voorbereid dat niet alle medewerkers zullen staan te springen om nieuw werk. Overweeg waar je begint: met enthousiastelingen, met degenen die al eens klachten hebben gehad of met degenen die het langst zittend beeldschermwerk verrichten.
 • Ook om gezonde gewoontes aan te leren hebben medewerkers vaak een stimulans nodig. Herinner je medewerkers daarom zo nodig aan hun pauzes en taakafwisseling.
 • Plan overleggen aan het eind van de ochtend of halverwege de middag zodat ze een pauze voor beeldschermwerk vormen.

Wat levert het op

Taakroulatie en werkafwisseling heeft meerdere voordelen:

 • minder kans op klachten aan nek, schouder, armen, polsen of handen
 • het werk wordt er vaak uitdagender en interessanter van
 • collega’s kunnen elkaar bij ziekte, drukte of vakantie beter vervangen

Het kost wel tijd en moeite om binnen het bedrijf het maximum uit taakroulatie en werkafwisseling te halen.