Geluid

Geluid op de werkplek vraagt extra energie om je te concentreren. Medewerkers vinden het lastig om goed te presteren als zij last hebben van geluid. Zeker in grote open kantoorruimtes, waar veel medewerkers tegelijkertijd werken, kan hinderlijk geluid ontstaan en kunnen irritaties toenemen. Sommige medewerkers vinden het prettig om bij wat achtergrondmuziek te werken. Maar over het algemeen geldt in een kantooromgeving: ‘hoe stiller, hoe beter’.

Je kunt maatregelen nemen om het geluid te ‘absorberen’ of het geluid tussen kantoorvertrekken te isoleren en met elkaar goede werkafspraken maken. In grote ruimtes kun je geluidsabsorptie toepassen: zachte materialen op de vloer, aan de wand of aan het plafond (bijv. akoestische plafondtegels) aanbrengen. Ook kun je barrières tussen de werkplekken zoals schotten en kasten gebruiken.

Voor wie

Voor het bedrijf om preventief of vanwege klachten maatregelen te nemen voor geluid.
Bij klachten van medewerkers kan je onderzoek met geluidsmetingen laten uitvoeren voordat je maatregelen neemt. Met absorptiemaatregelen kun je het geluidsniveau met maximaal 5 d(B)A omlaag brengen. Als er vooral in kleinere kantoorvertrekken gewerkt wordt, is isolatie tussen de vertrekken belangrijk.

Normen

Het geluid van computers mag de aandacht van medewerkers niet verstoren.
De maximale aanbevolen niveaus voor hinderlijk geluid zijn afhankelijk van het soort kantoorwerk en liggen tussen de 35 en 75 DB (decibel).
Arboregeling Artikel 5.2 Beeldschermwerkplek

Zo pak je het aan

Aan de slag? Volg deze stappen?

  1. Ga na waar het hinderlijke geluid vandaan komt. Pratende collega’s? Voetstappen? Lawaaiige apparaten? Klimaatinstallatie? Geluid van aangrenzende kamers of van buiten?
  2. Ga na waardoor het geluid versterkt wordt. Gestuukte plafonds? Glas? Harde vloeren? Bureaus te dicht op elkaar?
  3. Ga eerst na wat voor maatregelen u bij de oorzaak van het geluid kunt nemen en daarna wat u kan doen om het geluid te ‘absorberen’.

Werkgever

Zit een verbouwing er voorlopig niet in? Denk dan eens aan:

  • Head-sets voor medewerkers die veel moeten telefoneren
  • Concentratie/stilteruimtes waar medewerkers wisselend gebruik van kunnen maken om grotere taken uit te voeren.
  • Telefoonkamers of overleghoeken buiten de werkruimte waar medewerkers kunnen overleggen en bellen.

Medewerkers

  • Laat het uw collega’s en leidinggevende weten als u last heeft van geluid. Samen zoeken naar oplossingen gaat gemakkelijker dan alleen. Maak samen afspraken over het omgaan met geluidshinder van elkaar.
  • Houd rekening met uw collega’s. Voer (telefoon)gesprekken zoveel mogelijk buiten de werkruimte als er door collega’s geconcentreerd gewerkt wordt. 

Meer weten

De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 3438 (niet gratis) geeft extra handvaten voor de na te streven geluidsniveaus in kantoorruimtes.

Wat levert het op

Geluidshinder aanpakken helpt om de communicatie en concentratie van medewerkers te bevorderen. Dit zal de kwaliteit van het werk en de productiviteit ten goede komen.