Future search: traject naar toekomstbestendige arbeidsrelaties

Een project in 2018-2019 was de zogenaamde Future search. Kernvraag: hoe blijf je als medewerker, als bureau relevant in een veranderende wereld? Hoe als cao-partijen, als SFA?
Welke trends spelen er in de werkomgeving en in de sociale omgeving? Hoe geef je de relatie tussen werken en belonen toekomstbestendig vorm, ook als je wisselende rollen en taken vervult? Heeft ontwikkelen daarin een plek? Ontwikkelen en leren vallen buiten de formele beoordeling en waardering en krijgen daardoor in het instrumentarium niet de benodigde prioriteit.

Via trends (sessie 1) en opgaven & uitdagingen (sessie 2) en oplossingsrichtingen (sessie 3) zijn oplossingsideeën uitgewerkt (sessie 4). In sessie 5 is ingezoomd op moderne functieprofielen.

Door mee te doen, krijg je een scherper beeld van de trends en opgaven voor het werken van vandaag en morgen en je doet contacten op. Je loopt daarmee warm voor je eigen toekomst en je helpt de branche om de juiste beslissingen te nemen. Voor architecten telt een bijeenkomst als 3 uur bij en nascholing.

SFA ontvangt voor dit project gericht op duurzame inzetbaarheid een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds (ESF).