Nulnummer The Human Factor overhandigd aan rijksbouwmeester

Rijksbouwmeester Floris Alkemade ontving gistermiddag 23 maart het eerste exemplaar van The Human Factor van SFA-voorzitter Zamaney Menso en secretaris-penningmeester Victor Frequin. Ook Huub de Graaff, directeur SFA (rechts op de foto) was aanwezig bij dit feestelijke moment.
The Human Factor is een splinternieuw blad van SFA, voor en over de mensen in de architectuurbranche. Architectuur is mensenwerk maar de mens staat nogal eens in de schaduw van de projecten. SFA wil met dit blad de mens achter de architectuur centraal stellen. Het nulnummer heeft duurzame inzetbaarheid als thema en gaat uitgebreid in op allerlei aspecten rondom ontwikkeling van zowel werknemers als werkgevers. 
In de woorden van de rijksbouwmeester Floris Alkemade:

“De komende decennia komt er onafwendbaar een keten van fundamentele transities op ons af. De kunst is om die te sturen, verandering is de constante factor en alleen de kwaliteit van de mensen en hun inzichten bepaalt of we de nieuwe vragen op de juiste wijze weten te formuleren. Als de vragen veranderen, moeten ook de antwoorden anders zijn. Daarom is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk, wendbaar blijven, kennis blijven opdoen, de menselijke factor”.


Over The Human Factor
Om duurzaam en gezond te kunnen werken is het van belang om als werknemer en werkgever, als mens, je te blijven ontwikkelen. Maar hoe ontwikkel je je voor een wereld die je nog niet kent? En hoe doe je dat in een werkomgeving met veel projectdeadlines, waarin de mens al te makkelijk ondersneeuwt in het werk? Als 70% procent of meer van de kosten van een architectenbureau opgaat aan de mensen die er werken dan moet dat de aandacht krijgen die het verdient.

The Human Factor wil een hulpmiddel zijn om de aandacht eens op dat mensenwerk te richten. Door een mix van interviews, verhalen, columns van zowel deskundigen als mensen uit het veld -aangevuld met graphics en gedichten- helpt dit blad de mensen in bureaus te reflecteren op zichzelf.
The Human Factor wordt deze week aan alle architectenbureaus gestuurd, bij de grote architectenbureaus wordt een doosje afgeleverd.

Het blad zal jaarlijks worden uitgebracht, steeds met een ander thema maar altijd met trends, interessante gedachten en oplossingen (van andere architectenbureaus). Tussentijds biedt de website actueel nieuws, interviews en nuttige ontwikkelingen op het gebied van duurzame en persoonlijke ontwikkeling. De SFA-helpdesk (online en per mail of telefonisch) blijft de ingang voor vragen, opmerkingen en tips. 

Context
Duurzame inzetbaarheid en persoonlijk ontwikkelen zijn onderwerpen die bij SFA horen, wij zijn gericht op de mensen die het moeten doen en het creëren van voorwaarden en nuttig instrumentarium. The Human Factor is een vervolg op eerdere onderzoeksprojecten gericht op de vraag wat duurzame inzetbaarheid nu eigenlijk betekent, want het is een nogal abstract begrip. SFA organiseerde bijvoorbeeld vijf maal een ‘future search’, waarin werkenden in de branche met elkaar vooruit keken en de toekomst van het werken in architectenbureaus verkenden. En er was eind 2018 een themabijeenkomst in Pakhuis de Zwijger, in het kader van een onderzoeks- en ontwikkelproject over duurzame inzetbaarheid. 

SFA staat niet alleen in de aandacht voor de mens achter de architectuur. Ook branchevereniging BNA heeft ‘the human factor’ als een belangrijk aandachtspunt gekozen. Daarmee wordt de aandacht voor de toekomstbestendigheid van de mensen in de branche nog breder.

Tot slot
SFA heeft als doel om het -samen- werken in architectenbureaus te bevorderen, door zowel werkgevers als werknemers te informeren en helpen bij vragen over arbeidsvoorwaarden (de cao), de arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden. SFA heeft een paritair bestuur, waarin zowel de werkgevers als werknemers zijn vertegenwoordigd. SFA zelf geeft via website en helpdesk informatie en denkt mee met alle werkenden in de branche vanuit een neutrale, onafhankelijke positie.
Voor meer informatie zie www.sfa-architecten.nl

Neem bij vragen over SFA of The Human Factor contact op met Huub de Graaff, directeur SFA, 06 53803540.
Mailen kan naar info@sfa-architecten.nl.