Ontwikkelsubsidies bureaus en werkenden

In dit nieuwsbericht willen we jullie attenderen op twee op ontwikkeling gerichte subsidies. Allereerst is er de SLIM-subsidie voor bureaus: vanaf morgen – dinsdag 2 maart, tot en met woensdag 31 maart – kan een bureau weer een aanvraag indienen. Daarnaast kunnen – het hele jaar- werkenden in architectenbureaus het werktuig PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling) aanvragen. Beide subsidies worden hieronder kort toegelicht.

 

1. SLIM-subsidie voor bureaus 

Met de SLIM-subsidie wil het ministerie van SZW het mkb ondersteunen bij het stimuleren van leren en ontwikkelen in hun organisatie. Deze subsidie is onder meer bedoeld om een bedrijfsschool (bij architecten vaak in de vorm van een eigen academie) op te richten of verder te ontwikkelen of een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken (door) te ontwikkelen en te implementeren. In beide gevallen gaat het om het voorbereiden, opzetten of verbeteren van de systematiek. Ook is het mogelijk om met de subsidie je bureau door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bureau vervolgens direct mee aan de slag kan.
NB: subsidiabel is het organiseren van ontwikkeling, het voorbereiden van een systematiek; niet de opleidingskosten zelf of uren van de deelnemers.

Is ontwikkelen een belangrijk doel waar jullie tijd en aandacht aan willen besteden? Zijn jullie sowieso al bezig met ontwikkelen in het bureau? Dan is deze regeling een stimulans om plannen in actie om te zetten en ontwikkeling in jullie bureau te verankeren.

Meer informatie? Meedenken door SFA?
Lees meer bij de SFA online helpdesk of ga direct naar de website over de SLIM-regeling.
Wil jouw bureau een aanvraag doen? SFA kan met je meedenken. Mail ons of bel met Joke Dekker 06 29434560.

 

2. Werktuig PPO voor werkenden

Professionals werkzaam in de culturele en creatieve sector, inclusief architectenbureaus, kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling, ook wel Werktuig PPO genoemd.

De regeling is bestemd voor werkenden, zowel werknemers als zelfstandigen/zzp’ers. Het gaat om de bevordering van professionele ontwikkeling. Die ontwikkeling kan plaatsvinden door middel van formele cursussen (bijvoorbeeld bij de BNA-academie) maar je kunt ook niet-formele activiteiten die bijdragen aan je ontwikkeling als professional opnemen in de aanvraag. Het plan en de leerdoelen van de professional staan centraal.

Bij werknemers betekent werktuig PPO een bijdrage van 1/3 aan de kosten (naast 1/3 bijdrage door de werkgever en 1/3 door de werknemer zelf). Is er bij een zelfstandigen geen bijdrage aan ontwikkeling door opdrachtgever(s), dan kan er tot de zomer 2021 mogelijk een hogere bijdrage werktuig PPO gelden (tijdelijk 2/3 bijdrage, 1/3 door zelfstandige zelf).

Meer informatie?
Lees de uitgebreidere toelichting bij de SFA online helpdesk. Voor meer informatie en het doen van een aanvraag ga je naar de website Werktuig PPO.