Verlengde lockdown, helpdesk en oproep

Het kabinet maakte bekend dat de lockdown wordt verlengd. Voor architectenbureaus betekent dat o.a. langer zo veel mogelijk thuiswerken,  daarnaast worden steunmaatregelen verlengd of uitgebreid.
Zodra meer over de maatregelen bekend wordt past SFA daarna op de online helpdesk de FAQ Informatie over actuele steun rijksoverheid aan.  

Hieronder lees je over andere vragen die geregeld aan SFA worden gesteld en die we dan beantwoorden via de online helpdesk. We sluiten af met een oproep aan werknemers om mee te doen met een onderzoek van de UvA naar de arbeidsmarkt in de creatieve sector.  

FAQ Salarisstijging 1 januari vast bedrag 

De salarisverhoging per 1 januari 2021 is €32. Dat bedrag is gemiddeld 1% berekend over alle salarissen in de architectenbureaus. Cao-partijen hebben hiervoor gekozen om de verschillen tussen de hoogste en laagste salarissenschalen iets kleiner te maken. Lees de volledige FAQ salarisstijging 1 januari  op de website, inclusief verwijzing naar de salaristabel en wat als er sprake is van tegenvallende bedrijfseconomische omstandigheden.
 

FAQ Feestdagen 2021

Altijd een veelgestelde vraag in het begin van het jaar: wat zegt de cao over feestdagen? In de definities in de cao, artikel 2, staan de feestdagen omschreven. In de FAQ Feestdagen 2021 hebben we voor dit kalenderjaar gekeken welke feestdagen op een werkdag vallen en ze chronologisch voor je op een rij gezet.
Voor feestdagen geldt: het zijn doorbetaalde vrije dagen (mits ze in dat kalenderjaar op een werkdag vallen), waar werknemers recht op hebben aanvullend op de vakantie-uren. 
 

Tools Formulieren gesprekscyclus

“Heeft SFA hulpmiddelen voor gesprekken over ontwikkeling?” Er zijn een aantal standaard teksten en formulieren beschikbaar die je binnen het bureau kunt gebruiken voor de gesprekscyclus, deze vind je onder Helpdesk/Tools.
Afhankelijk van hoe bureaus functioneren zijn ook andere vormen mogelijk voor het praten over ontwikkeling, groei en welzijn. SFA kan HR-maatwerk leveren. Neem als je daarin interesse hebt contact op met Huub de Graaff, 06 538 035 40.
 

Oproep: doe mee aan onderzoek

SFA kreeg van promovendus aan de Universiteit van Amsterdam, Petar Marčeta, het verzoek om een oproep te plaatsen voor deelname aan zijn promotieonderzoek. De enquête is bedoeld voor mensen werkzaam in de architectuur- en ontwerpsectoren en heeft tot doel de arbeidsmarktposities en arbeidsomstandigheden in deze sectoren beter te begrijpen. Ook aan de orde komt de visie op je beroep, de mate waarin je belang hecht aan creativiteit en andere dimensies van het werk.

SFA ontvangt na afronding de uitkomsten van het onderzoek en zal deze via nieuwsbrief en website met jullie delen. Naar de enquête

Tot slot: beste wensen en contact

SFA wenst alle bureaus, werkgevers en werknemers een gezond 2021!
Heb je vragen en kun je op onze website www.sfa-architecten.nl het antwoord niet vinden? Mail of bel ons dan.

P.S: is er tijdelijk geen werk voor een werknemer dan kan een ander architectenbureau hem of haar wellicht tijdelijk inlenen. Kijk eens op het online prikbord ‘collegiale in- en uitleen’