Functiehuis: 2e online vragenuur

In aanloop naar de inwerkingtreding van het Functiehuis op 1 januari 2024 organiseerde SFA vrijdag 8 december opnieuw een online vragen uur over de implementatie. Caroline Sipkes (functiewaarderingsspecialist bij AWVN) en Marianne Berenschot (directeur SFA) beantwoordden vragen waar bureaus tegenaan lopen. Door de ingediende vragen van de deelnemende bureaus (dank!) heeft SFA weer enkele resterende onduidelijkheden over het functiehuis kunnen aanscherpen. Hieronder lees je een aantal van de gestelde vragen en vind je links naar aangescherpte of nieuwe informatie. 

Wat kwam in het vragenuur bijvoorbeeld naar voren?  

 • Eigen functie vergelijken met de ijkfunctie(s): moet een werknemer aan alles voldoen om op een niveau te worden ingedeeld? 
  het gaat erom de ijkfunctie te vinden die qua niveau het meest overeenkomt. Een ijkfunctie is dus niet een afvinklijst waar een werknemer aan alle hokjes moet voldoen. Als je te veel focust op één bepaald aspect kan dat ten onrechte tot te laag indelen leiden (in combinatie met toepassing van de persoonlijke salarisschaal).

 • Toepassen van de persoonlijke salarisschaal: wat voer je in je salarissysteem in?
  Als er sprake is van een persoonlijke salarisschaal, hoe leg je dat vast en hoe doe je dat praktisch met de salarisadministratie?
  Voor het vastleggen kun je het servicedocument gebruiken als addendum bij het arbeidscontract. Net als het contract wordt het door werkgever en werknemer ondertekend. Het servicedocument is daarvoor nu voorzien van ruimte voor de handtekening van werkgever en werknemer.
  NB: is de werknemer het niet eens met de functie-indeling volgens het functiehuis dan kan de werknemer tekenen voor gezien, niet akkoord. 
  In het salarissysteem kun je meestal maar 1 gegeven vastleggen. Voer dan het uit te betalen salaris in, dus de persoonlijke salarisschaal plus de salaristrede die geldt. 

 • Waarom is er geen ijkfunctie niveau 10 en hoe kan je wel salarisschaal 10 toepassen? 
  Cao-partijen hebben hiervoor gekozen in het kader van de vereenvoudiging. Een hogere indeling in niveau 10 is bijvoorbeeld mogelijk bij het mede-leidinggeven aan een bureau, bij een structureel betere creatieve of commerciële prestatie dan op basis van ijkfunctie 9 mag worden verwacht of in verband met de continuïteit van het bureau. 
  Daarnaast geldt dat het salaris in de cao een minimum-artikel is: meer salaris mag altijd.

 • Hoe zit het als de overgang naar het functiehuis samenvalt met het beoordelingsmoment en stijging in salaristrede, daar zie ik geen spelregel voor?

  Het klopt dat daar door cao-partijen geen spelregel voor is opgesteld.
  Het is per bureau verschillend wanneer de functioneringsgesprekken plaatsvinden en wanneer het bureau overgaat op het functiehuis. Het kan wel zijn dat dit moment samenvalt. Als het oude salaris in de nieuwe salarisschaal tussen twee salaristreden invalt, wordt werknemer op de hoogte van deze nieuwe salaristreden ingeschaald. Bij de overgang naar een hogere salarisschaal gaat een werknemer in principe eerst over naar hetzelfde bedrag in de nieuwe salarisschaal en krijgt deze er dan een trede bij.
  Omdat er geen spelregel is geeft SFA vanuit redelijkheid en billijkheid – twee belangrijke begrippen in arbeidsrecht en goed werkgeverschap – de volgende aanvulling: als de overgang naar een salarisschaal uit het functiehuis echter zelf al tot een salarisstijging leidt die groter is dan een salaristrede, dan hoeft er op dat moment geen trede bij. Het mag uiteraard wel (salaris is een minimum cao-artikel).

Wat is aangescherpt of nieuw op de website?

Heb jij een vraag over de overgang naar het functiehuis?
En staat je vraag niet bij de bijgewerkte FAQs Functie & salaris? Mail dan naar info@sfa-architecten.nl