Cao vertaald in het Engels

De cao voor architectenbureaus van 1 maart tot en met 31 december is nu vertaald in het Engels en is te vinden op de webpagina Downloads, onder de kop English information. 
The translated articles and appendices of the collective labour agreement can be found on the Downloads page, under English information. 

Korte toelichting: 
In het deel III Functie & salaris staat net als in de Nederlandstalige cao aangegeven of het artikel de situatie onder het Functiehandboek tot 1 januari 2024 betreft of dat het artikel de situatie onder het Functiehuis vanaf 1 januari 2024 betreft.
In de tekst zijn de artikelen onder het Functiehuis (vanaf 1 januari 2024) als blauwe tekst vormgegeven, om het verschil met de artikelen onder het Functiehandboek (tot 1 januari 2024) duidelijk te maken.