December nieuwsbrief SFA inclusief stand van zaken cao

In deze nieuwsbrief informeren we je over allerlei wijzigingen, waarvan de meeste per 1 januari 2024 ingaan. Op 1 januari 2024 gaat het functiehuis in als instrument voor functie-indeling, wat valt daar -na het 2e online vragenuur- over te melden? Hoe staat het met de cao-afspraken? Met welke wetswijzigingen moet je rekening houden? Per 1 januari halveert de SPAWW-premie. En vooral voor bureaus met meer dan 25 werknemers: je leest hoe om te gaan met de RI&E, als gevolg van een (eerdere) wetswijziging. 

PS: voor duurzame (inzetbaarheids) voornemens zie onderaan onze netwerkactiviteit op 15 januari.

 

CAO

Cao-partijen streefden naar een nieuwe cao per 1 januari 2024. Helaas hebben de onderhandelingen nog niet tot een nieuwe cao geleid. Cao-partijen onderhandelen door. 
Er is nu dus geen sprake van een salarisverhoging per 1 januari 2024. 
 
Overig nieuws:

 • De SFA-premie 2024 die werkgevers jaarlijks betalen per werknemer blijft gelijk (54 Euro net als in 2022 en 2023). 
   
 • In oktober informeerden we in de nieuwsbrief al over de halvering van de SPAWW-premie. Het is belangrijk dat de werkgever de werknemers hierover tijdig informeert, werknemers betalen immers de premie. De werkgever moet daarnaast ervoor zorgen dat de actuele premie bijtijds in de salarissoftware wordt verwerkt. 
   
 • De pensioenopbouw en de premie voor volgend jaar is bekend. De pensioenopbouw gaat omhoog, de premie blijft gelijk. Ook gaan werknemers onder de 21 jaar automatisch pensioen opbouwen. Zie het nieuwsbericht van het pensioenfonds: Wijzigingen pensioen vanaf 1 januari 2024.
 

FUNCTIEHUIS: 2E VRAGENUUR EN NIEUWE INFO

Per 1 januari 2024 is het Functiehuis Architectenbureaus het instrument voor functie-indeling. Bij de overgang op 1 januari 2024 maak je gebruik van de salaristabel per 1 september 2023.  

In aanloop naar de inwerkingtreding was er vrijdag 8 december een 2e online vragenuur over de implementatie. Caroline Sipkes (functiewaarderingsspecialist bij AWVN) en Marianne Berenschot (directeur SFA) beantwoordden vragen waar bureaus tegenaan lopen. Door de ingediende vragen van de deelnemende bureaus (dank!) heeft SFA weer enkele resterende onduidelijkheden over het functiehuis kunnen aanscherpen.
Op onze website lees je een aantal van de gestelde vragen (en welke informatie is aangevuld). 

 

ARBO: RI&E ARCHITECTEN EN WETSWIJZIGING

De RI&E Architecten is recent op enkele punten geactualiseerd. Zo zijn bijvoorbeeld nu links opgenomen naar de informatie op de SFA-site over ongewenst gedrag. De RI&E Architecten is getoetst en goedgekeurd tot 25 maart 2025. Dat heeft voor architectenbureaus tot en met 25 werknemers als voordeel dat ze de RI&E niet meer hoeven laten toetsen.  Maar…

Door een na de goedkeuring ingevoerde wettelijke wijziging gelden er nu wel aanvullende regels voor het proces van toetsing, vooral voor architectenbureaus met meer dan 25 werknemers. 
De wetswijziging heeft nogal wat in beweging gezet, niet alle consequenties zijn al helemaal duidelijk. We geven een aantal voorlopige tips voor het aangescherpte proces van toetsing op onze website. Zodra we nieuwe informatie ontvangen, zullen we de informatie op onze website steeds aanvullen en actualiseren.
 

WETSWIJZIGINGEN

Door de val van het kabinet is het aantal grote veranderingen beperkt. Onderstaande voorgenomen wijzigingen kunnen voor architecten relevant zijn. 

 • Het bedrag dat je als werkgever belastingvrij mag vergoeden stijgt in 2024 van 0,21 Euro naar 0,23 Euro per zakelijke kilometer. Dit geldt ook voor woon-werkverkeer.
   
 • De vrijstelling die een organisatie onbelast een ov-abonnement kan verstrekken, wordt verruimd. 
   
 • De onbelaste thuiswerkvergoeding (in 2023 2,15 Euro per dag) stijgt in 2024 naar 2,35 Euro per dag. 
   
 • De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) wordt kleiner; over de eerste 400.000 Euro van de fiscale loonsom geldt in 2024 weer het gebruikelijke tarief van 1,92%. 
   
 • Het STAP-budget komt te vervallen; 73,5 miljoen Euro van het resterende budget gaat naar het budget van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkeling in mkb-ondernemingen (SLIM). Aan de SLIM wordt een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd.
   
 • Premies:
  de gemiddelde premie voor de Ziektewet daalt van 0,87% naar 0,77%;
  de premie van de Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten daalt van 0,66% naar 0,45%; 
  het premietarief voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds stijgt voor kleine organisaties van 5,82% naar 6,18%; die van grote werkgevers van 7,11 naar 7,49%. 
   
 • Eigenrisicodragers voor de Ziektewet die terugkeren (of dit jaar overstapten) naar de publieke verzekering van UWV betalen een hogere terugkeerpremie. 
   
 • Buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken kunnen voor hun extra kosten maximaal 30% va hun loon onbelast ontvangen. Per 1 januari 2024 geldt dat je de 30%-regeling mag toepassen tot de maximale bezoldiging van de Wet normering topinkomens, mogelijk volgt verdere versobering. 
   
 

SFA-ACTIVITEIT 2024

 • Maandag 15 januari 2024, 16-18 uur Amsterdam MDIEU
  Netwerkbijeenkomst over de kracht van (online) tools voor een optimale gesprekscyclus
  Tijdens de regionale bijeenkomsten in 2023 over duurzame inzetbaarheid is de behoefte naar praktische ondersteuning rondom de gesprekscyclus naar voren gekomen. Op maandag 15 januari 2024 staat daarom de kracht van (online) tools voor een optimale gesprekscyclus centraal. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@sfa-architecten.nl.
  NB: als het maximum aantal deelnemers is bereikt kun je op de wachtlijst worden geplaatst. 
 

KERST, NIEUWJAAR:
FEESTDAGEN, KANTOORSLUITING
 

Kerst en Nieuwjaar vallen dit jaar op werkdagen en gelden dus als feestdagen waarbij werknemers verlof hebben met salarisdoorbetaling.
SFA is tussen kerst en nieuwjaar gesloten. De dagen ervoor en na zijn SFA-medewerkers gedeeltelijk met vakantie en kan het wat langer duren dan gebruikelijk voordat je een antwoord krijgt op je vraag aan info@sfa-architecten.nl.

 

Volg jij SFA al op LinkedIn? 

Door ons te volgen, krijg je direct toegang tot nieuws uit de branche. Blijf op de hoogte van thema’s zoals de cao, duurzame inzetbaarheid (MDIEU) en natuurlijk de invoering van het functiehuis.Klik op het LinkedIn-logo om deel uit te maken van ons netwerk!

Klik hier om naar onze LinkedIn-pagina te gaan.