SFA-premie voor 2024 vastgesteld

Architectenbureaus die verplicht of vrijwillig de cao voor architectenbureaus volgen betalen per werknemer jaarlijks een premie voor SFA. De SFA-premie is nu voor 2024 vastgesteld, deze blijft 54  Euro (gelijk aan de SFA-premie voor 2023 en 2022). 
Bureaus hoeven zelf geen actie te ondernemen, deze premie wordt automatisch geïnd door de APG, de uitvoerder van het pensioenfonds voor architectenbureaus.