Rapport arbeidszaken

Eén keer per jaar onderzoekt SFA onderwerpen en trends op het gebied van arbeidszaken onder architectenbureaus. Dit onderzoek loopt samen met het jaarlijkse Verdiepingsonderzoek van de BNA.
Dit voorjaar hebben 121 bureaus de vragenlijst voor de Conjunctuurpeiling ingevuld. Het onderzoek heeft gelopen van half maart tot half april 2022.
Lees de samenvatting hieronder of open het rapport Arbeidszaken voorjaar 2022 (pdf).

Praten over ontwikkeling en functioneren, ontwikkeluren
Met medewerkers praten over ontwikkeling en functioneren kan binnen bureaus verschillende vormen aannemen. De cao schrijft voor dat bureaus minimaal één keer per jaar een gesprek hebben met de medewerker over deze onderwerpen.
De meeste bureaus (41%) hanteren één keer per jaar een gesprek over het functioneren. 29% noemt een andere aanpak, waarbij vele vormen en combinaties worden genoemd voor het voeren van de gesprekken, zoals koffietafelgesprekken, elke 2 maanden een coaching gesprek of wekelijkse gesprekken. De grotere bureaus vanaf 20 fte hanteren vaker een gesprekscyclus met een startgesprek, voortgangsgesprekken en een beoordelingsgesprek dan de kleinere bureaus.
Bij het merendeel van de bureaus (70%) worden de gesprekken op een vast moment in het jaar gevoerd. De maand december wordt het vaakst gebruikt als vast moment voor de gesprekken, gevolgd door januari.
Bij 14% van de bureaus maken alle medewerkers gebruik van de ontwikkeluren en bij 51% van de bureaus een deel van de medewerkers.

Taakverlichting oudere werknemers
De cao-bepaling taakverlichting is bekend bij 46% van de bureaus. De grotere bureaus vanaf 20 fte zijn vaker bekend met de bepaling dan de kleinere bureaus. Het gebruik van de bepaling vindt ook tot dusver alleen plaats bij deze grotere bureaus.

Thuiswerken
Bij ongeveer 2 van de 3 bureaus wordt het (deels) thuiswerken behouden. Grotere bureaus blijven het thuiswerken vaker toepassen dan de kleinere bureaus. Specifieke problemen waar bureaus tegenaan lopen bij het thuiswerken zijn veelal problemen gerelateerd aan de software / hardware, de werkplekinrichting thuis, onderlinge coördinatie van projecten en productiviteitsverlies.

Oordeel cao
Bureaus zijn doorgaans positief over de cao. Zo vindt 91% dat het toepassen van de cao hoort bij goed werkgeverschap en 71% dat de cao goed aansluit op de bureaupraktijk.

Informatie(kanalen) van SFA?
Vrijwel alle bureaus (94%) gebruiken één of meerdere bronnen van SFA voor informatie over HR- en personeelsbeleid. Het vaakst wordt de algemene website geraadpleegd, gevolgd door de nieuwsbrief en informatie per e-mail.
Bureaus hebben het meest behoefte aan informatie van SFA over de cao en functie & salaris. Bij de kleinere bureaus leeft er ook een behoefte aan informatie over ontwikkeling.