Rapport arbeidszaken

SFA laat jaarlijks een aantal vragen naar arbeidszaken meelopen als onderdeel van een BNA-verdiepingsonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. De laatste meting is gehouden in het voorjaar 2020, 179 architectenbureaus hebben de vragenlijst ingevuld.

De rapportage Arbeidszaken onderzoek voorjaar 2020 geeft de resultaten voor het SFA-deel weer. 
Naast vragen over de (arbeidsrechtelijke) bureausamenstelling is er dit jaar gevraagd naar de ontwikkelcyclus, opleiding en ontwikkeling en naar het HR-beleid. 

Opleiding en ontwikkeling komen vrijwel altijd aan bod tijdens de gesprekscyclus, maar de 35 ontwikkeluren in de cao worden nog niet door iedereen benut.