Rapport arbeidszaken

SFA laat jaarlijks een aantal vragen naar arbeidszaken meelopen als onderdeel van een BNA-verdiepingsonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia. De laatste meting is gehouden in het voorjaar 2019, ruim 140 architectenbureaus hebben de vragenlijst ingevuld.

De rapportage SFA Arbeidszaken voorjaar 2019 geeft de resultaten voor het SFA-deel weer. 
Naast vragen over cao & functiehandboek is er extra aandacht voor kennis over ‘duurzame inzetbaarheid’ van medewerkers in architectenbureaus. 

 

tabel uit SFA Arbeidszaken voorjaar 2019