Rapport Arbeidszaken voorjaar 2022

Eén keer per jaar onderzoekt SFA onderwerpen en trends op het gebied van arbeidszaken onder architectenbureaus. Dit onderzoek loopt samen met het jaarlijkse Verdiepingsonderzoek van de BNA.
Dit voorjaar hebben 121 bureaus de vragenlijst voor de Conjunctuurpeiling ingevuld. Het onderzoek heeft gelopen van half maart tot half april 2022.

Ga naar de pagina Rapport arbeidszaken 2022 voor de samenvatting of download daar het hele rapport als pdf.