Akkoord cao architectenbranche 2023 definitief

In juni hebben cao-partijen een akkoord bereikt en is dit voor goedkeuring aan leden en achterban voorgelegd. De eerste helft van juli is de ledenraadpleging afgerond. Op 28 juli hebben alle cao-partijen (BNA, FNV, CNV, de Unie) definitief ingestemd met de nieuwe cao voor de architectenbranche, die loopt van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023.
De cao bevat op onze branche toegesneden afspraken. Voor de cao wordt bij het ministerie van SZW opnieuw een algemeen verbindend verklaring aangevraagd, waardoor deze voor alle architectenbureaus in Nederland geldt.
De cao zorgt voor duidelijkheid voor bureaus en medewerkers en het helpt oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen de architectenbranche te voorkomen.

Wat staat er in de nieuwe cao?

  • Een looptijd van 10 maanden: 1 maart 2023 – 31 december 2023.
  • Een structurele loonstijging van 3,75% per 1 september 2023.
  • Partijen stellen gezamenlijk een pensioen-ambitieniveau op voor de pensioentransitie per 2027-2028. Als dat ambitieniveau bereikt kan worden met een lagere premie dan de huidige 24,5%, dan zal de premie omlaag gebracht worden en zullen partijen besluiten over de bestemming van de extra ruimte die dan vrijvalt.
  • Partijen willen dat buitenlandse werknemers die in Nederland werkzaam zijn voor maximaal 3 jaar kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om deel te nemen aan de pensioenregeling in Nederland. Deze vrijstelling kan op verzoek van de werknemer met de werkgever worden overeengekomen. Het deel werkgeverspremie komt dan ten goede aan de werknemer. Partijen gaan onderzoeken of en hoe dat geregeld kan worden.

Vervolg cao
Cao-partijen hebben afgesproken dit najaar opnieuw in gesprek te gaan om de onderhandelingen voor een cao vanaf 1 januari 2024 op te starten.

SFA werkt nu aan de aanpassing van de volledige cao-tekst tot eind 2023; we zullen via website en nieuwsbrief deze publiceren zodra de tekst gereed is.
Wat betreft de salaristabellen:

  • Tot 1 september geldt de salaristabel per 1 januari 2023 (waarin de door cao-partijen afgesproken tussentijdse aanvullende verhoging van 3,25% is verwerkt). Zie Downloads
  • Momenteel wordt de salaristabel vanaf 1 september, inclusief de loonstijging van 3,75%, gecontroleerd. Onder voorbehoud controle is deze salaristabel: 

 

De salaristabel vanaf 1 september 2023 is na controle te vinden onder Downloads, bij de andere salaristabellen. 
 

Helpdesk
Bij vragen over de nieuwe cao neem je met SFA contact op, bij voorkeur per e-mail: info@sfa-architecten.nl.
SFA is opgericht door BNA en de vakbonden FNV, CNV en De Unie. SFA informeert en helpt werkgevers en werknemers van architectenbureaus bij vragen over arbeidsvoorwaarden, -markt en -omstandigheden.