1 januari nadert, wat verandert?

SFA zet een aantal veranderingen per 1 januari 2021 voor je op een rij, te beginnen bij de cao. Daarna volgen enkele belangrijke wettelijke wijzigingen, veranderde belastingmaatregelen en tot slot een aandachtspunt Brexit.

Cao

 • Per 1 januari gaat het salaris omhoog met de indexatie zoals opgenomen in de salaristabel. Zie in de cao artikel 21 of kijk bij de pagina Downloads onder Cao naar de pdf salaristabellen.  
  Let op: als er door de coronacrisis sprake is van dusdanig slechte bedrijfseconomische omstandigheden dat er sprake is van mogelijke personeelsinkrimping dan is in cao-artikel 4 omschreven onder welke voorwaarden en hoe tijdelijk van loonstijging kan worden afgezien.

 • De SFA-premie wordt niet verhoogd. Deze premie die werkgevers betalen voor de diensten van SFA is ook in 2021 per werknemer 53 Euro; de factuur komt via APG (de uitvoerder van het pensioenfonds).

 • De premie voor PAWW, premiebetaling voor een 3e ww-jaar door werknemers, stijgt van 0,4 naar 0,5%. SFA heeft verder geen inhoudelijke bemoeienis met de PAWW, neem bij vragen contact op met de stichting PAWW.

Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB)

 • Per 1 januari geldt voor kleine ondernemers (< 25 werknemers) een nieuwe compensatieregeling transitievergoeding. Als het bedrijf stopt, moet het werknemers een transitievergoeding betalen. Hiervoor ontvangt de kleine ondernemer vanaf 2021 een compensatie in geval van pensioen of overlijden. Voor voorwaarden en aanvraag ga je naar de website van UWV

 • Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op ‘een adequate pensioenregeling’. Zie de website van AWVN

Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

 • Per 2021 komt er een minimumtarief voor zzp’ers van 16 euro per uur, een bedrag vergelijkbaar met het wettelijk minimumloon. Maar let op: de cao architectenbureaus stelt, ook om schijn van werknemerschap te vermijden, een hogere tariefrichtlijn voor een zzp’er, namelijk ten minste 150% van het bruto uurloon dat geldt voor een werknemer met vergelijkbare werkzaamheden in vergelijkbare omstandigheden. Zie cao-artikel 18.

Belastingen 

 • Voordeel voor werknemers: het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507. Verder wordt de arbeidskorting verhoogd: € 179 bij een belastbaar inkomen van ongeveer € 10.000, € 184 bij een belastbaar inkomen van ongeveer € 22.000 en € 324 hoger bij een belastbaar inkomen van ongeveer € 35.500. Hierdoor houden werknemers netto meer geld over.

 • Voordeel voor bv’s: de vennootschapsbelasting voor bv’s wordt in de eerste schijf verlaagd van 16,5 procent naar 15 procent. Ook wordt de grens van deze schijf verhoogd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022.
  Heb je in 2019 winst gemaakt maar in 2020 verlies door corona? Je kunt bij de bepaling voor je winst voor de vennootschapsbelasting een coronareserve inbouwen. Hiermee stel je de winstbelasting uit.

 • De vaste reiskostenvergoeding vervalt op 1 januari 2021 bij grotendeels werken thuis, zie de eerdere SFA-nieuwsbrief hierover.
  Update rijksoverheid na plaatsing van dit bericht: “Tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend. In januari komt het kabinet terug op hoe het na 1 februari om wil gaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen.”

 • Werkkostenregeling: de vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000 gaat in 2021 terug naar 1,7%. Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon wordt in 2021 verlaagd van 1,2% naar 1,18%. Zie de website ondernemersplein.
  In de werkkostenregeling zitten ook onbelaste vergoedingen die niet van de vrije ruimte afgaan, die je onbelast aan werknemers kunt verstrekken. Dat zijn de gerichte vrijstellingen. Vanaf 2021 valt ook scholing hieronder, maar dan wel scholing die een werknemer helpt om inkomen te verwerven, zoals omscholing als onderdeel van een sociaal plan. Lees meer hierover in de nieuwsbrief van de belastingdienst.

Brexit

 • Of het een “deal” of “no deal” wordt bij het onderhandelen over een handelakkoord, blijft misschien tot de laatste dag van 2020 nog spannend. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben wel al een akkoord gesloten over de rechten van Britse burgers in de EU en dus ook voor Britten in Nederland. Britten die voor of op 31 december 2020 in Nederland (gaan) wonen moeten o.a. tijdig, bij voorkeur voor 30-31 december, een verblijfsdocument aanvragen als zij in Nederland willen blijven. Vanaf 1 januari 2021 in Nederland komen wonen (werken, studeren) betekent dat er andere, vaak strengere regels voor een verblijfsvergunning gelden.

Contact

Heb je vragen? Mail dan naar info@sfa-architecten.nl of kijk als je wilt bellen op de contactpagina, daar staat ook de bereikbaarheid rondom de feestdagen.
Bij vragen over de cao / van juridische aard kun je sowieso het beste bellen met Huub de Graaff, 06 – 53803540.

Alle SFA-medewerkers wensen je alvast een goede vakantie en het beste voor het nieuwe jaar!