CAO

Artikel 10

Werkgever en werknemer ondertekenen bij indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. De arbeidsovereenkomst bevat in ieder geval:

  1. de naam en vestigingsplaats van werkgever, de naam en woonplaats van werknemer;
  2. de datum van indiensttreding;
  3. de duur van de arbeidsovereenkomst als deze voor bepaalde tijd is;
  4. de plaats(en) (van) waar(-uit) werknemer werkt;
  5. de functie, de functiefamilie en het functieniveau;
  6. het bruto maandsalaris;
  7. de geldende arbeidsduur per week;
  8. dat de cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.