Onderzoek arbeidszaken architectenbureaus over werkdruk en meer

Het jaarlijkse onderzoek arbeidszaken is weer gepubliceerd.
Wat lees je in dit rapport? 

 • de gemiddelde samenstelling van architectenbureaus (aantal werknemers/fte, contractvorm)
 • aantal werknemers die architectentitel nastreven via de beroepservaringsperiode (BEP of PEP) en via Academie van Bouwkunst (AvB)
 • aantal stagiaires
 • hoe in bureaus wordt gesproken over groei, functioneren en beoordelen (gesprekscyclus)
 • ervaren van de gebruikte gesprekscyclus
 • motiveert de huidige gesprekscyclus de werknemers tot ontwikkeling
 • is er een vast moment voor een startgesprek of jaargesprek over ontwikkeling en bijscholing aankomend jaar
 • wanneer praten bureaus over ontwikkeling en bijscholing
 • gebruik van een tool gebruikt voor de gesprekscyclus
 • gebruik van een tool voor de projectadministratie c.q. personeelsadministratie
 • toegang als werkgever en werknemer tot de tool voor de gesprekscyclus
 • welke SFA-bronnen over HR- en personeelsbeleid worden gebruikt
 • mate van gebruik en besteding van ontwikkeluren
 • aandacht voor fysieke gezondheid
 • aandacht voor mentale gezondheid
 • mate van werken onder veel werkdruk
 • mate waarin werken onder te veel werkdruk leidt tot ziekte
 • bekendheid cao-bepaling taakverlichting, gebruik
 • oordeel over zes stellingen over de cao

Ga naar de pagina met samenvatting, daar vind je ook het volledige rapport Arbeidszaken architectenbureaus 2024.