CAO

Artikel 32

  1. Werknemer beschikt per kalenderjaar over 35 ontwikkeluren bij een voltijdse werkweek, zie ook bijlage 9.
  2. Werknemer kan zelf ontwikkeluren of – met toestemming van werkgever – het equivalent daarvan in geld bestemmen voor zijn loopbaangerichte ontwikkeling.
  3. De uren worden in principe besteed in het kalenderjaar van uitgifte.
  4. Met reden niet-bestede ontwikkeluren, schriftelijk vastgelegd in het personeelsdossier blijven maximaal twee jaar beschikbaar.
  5. Bij einde dienstverband vervallen de niet-bestede ontwikkeluren.