Cao staat nu in huisstijl op de website

We hebben van de grafisch vormgever de cao voor architectenbureaus van 1 maart tot en met 31 december 2023 in opgemaakte vorm ontvangen.
Daarmee is onder Downloads -onder het kopje cao- de platte tekst van de cao vervangen door de cao in A4-pdf in huisstijl. 

Korte toelichting: 
In het deel III Functie & salaris staat aangegeven of het artikel de situatie onder het Functiehandboek tot 1 januari 2024 betreft of dat het artikel de situatie onder het Functiehuis vanaf 1 januari 2024 betreft.
In de tekst zijn de artikelen onder het Functiehuis (vanaf 1 januari 2024) als blauwe tekst vormgegeven, om het verschil met de artikelen onder het Functiehandboek (tot 1 januari 2024) duidelijk te maken.