Wat verandert er in 2022?

Een samenvatting, die begint met onderwerpen binnen de cao, gevolgd door wets- en andere wijzigingen (o.a. over de thuiswerkvergoeding). Onderaan staat de bereikbaarheid van SFA tijdens de feestdagen vermeld.

 

CAO: 

Wat zijn de doorbetaalde feestdagen in 2022? 

In cao-artikel 2, definitie h staan de feestdagen waarvoor een werknemer doorbetaald verlof krijgt aanvullend op de vakantiedagen. In de FAQ Wat zijn de feestdagen in 2022 hebben we op een rij gezet welke feestdagen in 2022 op werkdagen vallen.
 

Premie SFA voor 2022 vastgesteld

Cao-partijen hebben de premie die werkgevers betalen voor de diensten en activiteiten van SFA (zie artikel 8) voor 2022 vastgesteld op 54 Euro per jaar per werknemer (dat is verhoging met 1 Euro, de SFA-bijdrage was van 2019 t/m 2021 gesteld op 53 Euro per jaar per werknemer). Architectenbureaus ontvangen hiervoor automatisch een factuur via APG, de uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds voor architectenbureaus. 
 

Salaristabellen januari en juli 2022 nu allebei bekend 

De afspraken over salarisverhogingen staan in cao-artikel 22. Voor 2022 zijn nu beide salaristabellen beschikbaar:

Tip: lees ook de FAQ Hoe werkt de 10% uitloop in de salaristabel?

Pensioenpremie 

Vanwege de in 2021 verlaagde pensioenopbouw wordt in 2022 de pensioenpremie verhoogd van 23% naar 24,5%. (In 2021 is om die reden in het salaris 0,5% extra loonstijging per 1 juli 2021 opgenomen.)
De pensioenpremie wordt gezamenlijk betaald door werkgever (55%) en werknemer (45%), zie cao-artikel 25. Inning vindt plaats via APG.
 

Levensloopregeling eindigt 

De levensloopregeling (artikel 27) eindigt op 31 december 2021. De regeling bevond zich al in een overgangsfase en stond alleen nog open voor werknemers die al deelnamen. Voor deelnemers: het gespaarde bedrag dient per 1 november 2021 te zijn uitgekeerd. Omdat daarmee het inkomen over 2021 hoger ligt, kan dit gevolgen hebben voor toeslagen en heffingskortingen.
 

SPAWW 

Deze door werknemers betaalde premie wordt in 2022 verlaagd, gaat naar 0,2%.
Lees meer over de (Stichting) PAWW op de SFA-website.  

 

WETS- E.A. WIJZIGINGEN: 

Onbelaste thuiswerkvergoeding (wetsvoorstel belastingplan) 

Sinds de corona-uitbraak is thuiswerken een stuk normaler geworden. Op dit moment is een onbelaste thuiswerkvergoeding mogelijk binnen de tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling. Deze dagen bespreken Tweede en Eerste Kamer een wetsvoorstel van het kabinet om vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding voor werknemers in het belastingplan te verankeren.
Als het wetsvoorstel belastingplan wordt goedgekeurd, mag een werkgever vanaf 1 januari 2022 werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding van 2 Euro per dag geven. Lees meer over dit onderwerp bij de FAQ Thuiswerkvergoeding tot en vanaf 2022
 [NB: inmiddels is bekend dat het wetsvoorstel is aangenomen.]

Vrije ruimte WKR nog verhoogd tot 31 december

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) is nog tot 31 december 2021 tijdelijk verhoogd. Vanaf 1 januari 2022 gaat de vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met 400.000 euro terug naar 1,7 procent (dat was tijdelijk 3 procent). Buiten de vrije ruimte om kun je bepaalde zaken wel belastingvrij blijven geven als die vallen onder de ‘gerichte vrijstellingen’ van de WKR zoals -onder voorwaarden- onbelaste vergoeding of verstrekking scholingskosten van werkgever aan een werknemer.
Houd voor dit onderwerp de webpagina van de Belastingdienst in de gaten, hier verschijnt binnenkort het Handboek Loonheffingen 2022.
 

Einde fiscale aftrek scholingskosten via inkomstenbelasting  

Tot 31 december zijn scholingskosten voor individuen nog fiscaal aftrekbaar, daarna vervalt voor werknemers deze fiscale aftrek via de inkomstenbelasting. In plaats hiervan komt de overheid voor werkenden en werkzoekenden waarschijnlijk vanaf maart met een STAP-budget (maximaal € 1.000 euro voor scholing en ontwikkeling). SFA zal in 2022 het STAP-budget in een nieuwsbrief toelichten.
Voor de duidelijkheid: de gerichte vrijstelling voor scholing door werkgevers in de loonbelasting wordt niet afgeschaft.
 

Rookruimtes verboden 

Vanaf 1 januari 2022 mogen er geen rookruimtes meer zijn in bedrijfsgebouwen. Werknemers hebben recht op een rookvrije werkplek; alle gebouwen waar mensen werken moeten helemaal rookvrij zijn. De werkgever is verantwoordelijk dat de wet juist wordt nageleefd en dient in te grijpen wanneer men zich niet aan de regels houdt.
 

Minder premie Aof voor kleine werkgevers

Vanaf 1 januari 2022 betaalt een kleine werkgever minder premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Hiermee wil het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoetkomen voor de kosten van loondoorbetaling en re-integratie. Dit wordt gerealiseerd door een gedifferentieerde Aof-premie met een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Recent werden de premiepercentages voor Aof (en andere werknemersverzekeringen) bekendgemaakt. 
 

HELPDESK EN BEREIKBAARHEID:

Stel je helpdeskvragen bij voorkeur per e-mail, via het contactformulier op onze website en we mailen je zo snel mogelijk een reactie.
Voor telefonisch contact is er sinds kort een nieuw centraal telefoonnummer: 085 401 4480.

Beperkte bereikbaarheid rond de feestdagen
Tussen kerst en nieuwjaar is SFA gesloten. Medewerkers van SFA zijn voor en na de feestdagen in mindere mate aanwezig.

Iedereen succes met de laatste loodjes in 2021
en alvast goede feestdagen gewenst!