CAO

Artikel 22

  1. Werknemer heeft een ontwikkelvoucher waar hij zelf over kan beschikken ten behoeve van zijn persoonlijke loopbaanontwikkeling De ontwikkelvoucher bedraagt voor dit doel – bij een 40-urige werkweek – 35 uur per kalenderjaar. De uitwerking hier van is opgenomen in bijlage 2 van deze cao.
  2. Doel en besteding van de ontwikkelvoucher worden jaarlijks besproken door werkgever en werknemer.
  3. Werknemer kan de ontwikkelvoucher ook inzetten voor zijn aandeel in de beroepsgerichte studiekosten, zoals opgenomen in bijlage 2.
  4. De uren uit de ontwikkelvoucher worden in principe besteed in het jaar waarin ze worden toegekend.
  5. De niet-bestede uren – al dan niet omgerekend naar kosten – uit de ontwikkelvoucher blijven maximaal vijf jaar beschikbaar voor werknemer en zijn na onderlinge overeenstemming te besteden. Bij einde dienstverband ver vallen de niet-bestede uren.