Aanpassingen 3e corona steunpakket

Hieronder lichten we enkele aanpassingen toe voor de twee onderdelen NOW 3 en TVL. Informatie over het 3e aangepaste steun- en herstelpakket vind je bij FAQ actuele steun rijksoverheid op de SFA website.

 

Aanpassing NOW 3: boete voor werkgever die niet bijdraagt aan omscholing

De minister heeft een wijziging aangebracht in de NOW-regeling. Werkgevers worden opgeroepen mee te helpen bij het vinden van een nieuwe baan als zij een werknemer ontslaan. Doet de werkgever dat niet, dan volgt een boete van 5 procent op de NOW-uitkering.
 
Werkgever moet bij een ontslag contact opnemen met UWV om afspraken te maken over begeleiding naar ander werk. Voor alle duidelijkheid: het is een inspanningsverplichting voor werkgever. Die verplichting moet de werkgever op basis van goed werkgeverschap nakomen.

Naar informatie rijksoverheid over NOW 3 en de inspanningsverplichting en informatie UWV

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) nu wél beschikbaar

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt op een paar punten aangepast in het vierde kwartaal van 2020. 

Alle mkb-bedrijven met 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL, er is tijdelijk geen beperking van SBI-codes.
Met andere woorden: onze branche kan gebruik maken van de TVL.  
Dit geldt alleen voor het vierde kwartaal, van 1 oktober t/m 31 december 2020.
 
Het maximum subsidiebedrag is per 1 oktober 2020 verhoogd naar €90.000 per bedrijf, per 3 maanden. Dat was €50.000 per bedrijf, per 4 maanden.
De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is vanaf medio november aan te vragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

 

Overige berichten:

 

Controle NOW 1 is gestart

Gecheckt wordt of de aanvraag rechtmatig was. De vraag is dan wiens handtekening nodig is, die van de boekhouder, fiscalist of accountant. Dat is afhankelijk van het bedrag in de aanvraag. Lees het SFA-nieuwsbericht over controle Now 1

 

Tijdelijk werknemer nodig of juist “over”? Kan ook met NOW

Heeft jullie bureau op dit moment tijdelijk een werknemer nodig of juist even geen werk voor een waardevolle werknemer? De rijksoverheid geeft aan: ook als je een NOW-tegemoetkoming krijgt mag je werknemers collegiaal uitlenen. Mits dat gebeurt zonder winstoogmerk  (vergoeding maximaal loonkosten en een kleine opslag). Dit sluit aan op de SFA modelovereenkomst collegiale in- en uitleen. Architectenbureaus kunnen elkaar op deze manier helpen en mogelijk ontslag voorkomen. 
Zie ons digitaal prikbord voor collegiale in- & uitleen tussen architectenbureaus.

 

Tot slot: vragen?

Heb je vragen over het 3e steun- en herstelpakket, of andere vragen op het gebied van arbeidszaken? Mail dan naar info@sfa-architecten.nl