Cao-tekst 2021-2023 nu online

De volledige cao-tekst 2021-2023 staat nu online onder Cao, nog zonder opmaak, in de vorm van een pdf. Dit document bevat de inleiding, cao-artikelen en bijlagen.
Op de thematische pagina’s onder Cao is de toelichtende tekst per thema (als bijvoorbeeld functie & salaris) te lezen, met steeds per onderwerp een link naar het bijbehorende cao-artikel. Op deze pagina’s zijn ook de infographics weer geactualiseerd. 

Donderdag 5 augustus is hierover ook een nieuwsbrief verstuurd aan iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld. 
Zelf de nieuwsbrief in de toekomst ook ontvangen? Meld je dan hier aan

De grafisch vormgeefster gaat binnen aan de slag met het cao-boekje, waarin voorin ook weer de toelichting en de infographics worden opgenomen. Dit zal ergens na de zomer worden gepubliceerd, voorlopig als een online pdf.