Salaris en inflatie_let op update

SFA beseft dat het door de enorme inflatie een moeilijke tijd is voor veel werknemers in de branche. SFA ontvangt soms van werkgevers, soms van werknemers de vraag wat dit betekent voor het salaris en bijvoorbeeld ook de salaristabel per januari 2023.

Er zijn natuurlijk de collectieve afspraken over salaris: cao-partijen hebben begin 2021 afspraken gemaakt over de loonstijging in de hele cao-periode van 1 maart 2021 tot 1 maart 2023 en deze cao voor AVV (algemeen verbindend verklaring) bij het ministerie van SZW aangemeld. In januari 2022 zijn de salarissen in schalen B tot en met E extra verhoogd door de invoering van (destijds) 14 Euro als minimum uurloon. De laatste afgesproken verhoging binnen de cao-periode gaat in per 1 januari 2023 (verhoging volgens cao 0,75% van het gemiddelde van alle salarissen in de branche; SFA publiceert deze salaristabel binnenkort op de site en via de nieuwsbrief).

Voor werkgevers die echter meer willen doen, zijn er verschillende mogelijkheden, incidenteel of structureel.
Het cao-artikel over salaris is een minimum-artikel. Het staat werkgevers vrij om meer salaris te geven dan in de cao is bepaald. Meer salaris kan een werkgever op verschillende manieren geven. 

  1. Eén manier is om werknemers een eenmalige bonus of uitkering te geven.
    Omschrijf het als een eenmalige uitkering (niet als salaris), al dan niet met een reden (bijvoorbeeld arbeidsmarkt, functioneren, projectresultaten, inflatie), keer het bedrag in één keer uit.

  2. Een werkgever kan een werknemer een extra trede binnen de salarisschaal laten stijgen (tussentijds of op het moment van het beoordelingsgesprek).
    Zit een medewerker aan het maximum van zijn schaal, dan kun je gebruik maken van de 10% uitloop boven het maximumbedrag. Zie ook FAQ salaristabel en 10% uitloop.

  3. Een verdergaande beslissing is om een werknemer in te delen in een hogere salarisschaal (hogere letter), de medewerker groeit uiteindelijk door naar een hoger maximum.

Opletpunt is de (ervaren) rechtsgelijkheid binnen het bureau. Er kan een (uitlegbare) reden zijn om een bepaalde medewerker meer te betalen. Als die voor meer medewerkers geldt is aan te bevelen om ook hun beloning aan te passen.

Werknemers
Ook werknemers kunnen het initiatief nemen tot een gesprek met de werkgever over salaris en eventuele extra’s als hierboven omschreven (individueel of via de medezeggenschap als het als een collectieve vraag  wordt ervaren). 

Nieuwe collectieve afspraken over salaris
In het najaar start het cao-overleg voor de volgende cao-periode. SFA zal natuurlijk de vragen en zorgen van werknemers en werkgevers over het salaris delen met cao-partijen (BNA namens de werkgevers, vakbonden FNV, CNV en De Unie namens werknemers).
Update 6-10-2022: cao-partijen overleggen een hogere salarisstijging per 1 januari 2023. SFA is momenteel nog niet bekend of hiertoe wordt besloten, ook de aard en hoogte zijn niet bekend. Volg de SFA-nieuwsbrief, daarin zullen we een eventuele extra verhoging z.s.m. bekend maken. 
Het advies is vanwege een eventuele cao-verhoging:
a
ls een werkgever, bijvoorbeeld in eindejaarsgesprekken, medewerkers nu al een eigen verhoging/aanvulling/extra bedrag wil bieden is dat uiteraard prima, maar overweeg om deze afhankelijk te maken van een mogelijke cao-verhoging. Werkgever: realiseer je in ieder geval dat zonder een dergelijk voorbehoud met je medewerkers, een cao-verhoging bovenop de extra’s komt die je eerder afspreekt.