SPAWW: per 1-1-2024 bijna gehalveerde bijdrage

SFA ontving van SPAWW bericht over de bijdrage voor 2024 (zie voor een toelichting de FAQ over de SPAWW): 

Bestuursbesluit Stichting PAWW
Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten het bijdragepercentage over 2024 ten opzichte van 2023 nagenoeg te halveren naar 0,08%.
 
Toelichting op het besluit
In de achterliggende periode bleken economische verwachtingen en de groei van de WW (uitstroom naar PAWW) veelal somberder dan de werkelijkheid. Denk aan de verwachte werkloosheid n.a.v. Covid-19. Tezamen met de huidige economische signalen is hiermee rekening gehouden bij het vaststellen van het bijdragepercentage voor 2024. Daarom is het mogelijk een lagere PAWW-bijdrage in 2024 te vragen aan de deelnemende werknemers. De werknemers zijn nog steeds gedekt met een PAWW-uitkering, mocht hun werkloosheid onverhoopt langer duren.

Nieuw percentage op tijd doorvoeren in software 
Voor salarissoftwarebedrijven is het van belang dat zij het nieuwe percentage ruim voor de eerste salarisverwerkingen van 2024 doorvoeren in hun software.
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de juiste aangifte op basis van het nieuwe bijdragepercentage vanaf de eerste salarisverwerking van 2024. Bovendien is het hun plicht werknemers te informeren over de aangepaste premie. 

Steekproef toetsing correcte uitvoering Stichting PAWW 
Om goedkeuring te krijgen voor de jaarrekening neemt Stichting PAWW samen met onze accountant EY jaarlijks een steekproef af onder werkgevers. Voor de correcte uitvoering van de regeling is het noodzakelijk dat werkgevers de juiste bijdrage inhouden bij de werknemers en afdragen aan Stichting PAWW. Werkgevers dienen dit aan te kunnen tonen. 
 
Heeft u nog vragen? Stuur ons dan een bericht via Service en contact of bel via de werkgeverstelefoon 088 230 2331.