Gezond en veilig werken (in coronatijd)

Thuiswerken geldt nog als advies, voor wie en wanneer dat kan.
Maar als toch – soms – op kantoor moet worden gewerkt, hoe kun je dan als bureau ervoor zorgen dat het veilig is? SFA verzamelt onder Tools coronavirus/gezond en veilig werken informatiebronnen en praktische middelen. Op dit moment zijn dat:

1. Corona-vragenlijst
SFA ontvangt geregeld vragen hoe architectenbureaus een gezonde en veilige werkomgeving kunnen organiseren. Vooruitlopend op een volledige en getoetste corona/pandemie-module binnen de RI&E Architecten is nu als voorlopig hulpmiddel een compacte corona-vragenlijst online geplaatst. Met het doorlopen van de vragen kan jullie bureau zien welke maatregelen moeten worden genomen en welke zaken moeten worden vastgelegd.
Naar Gezond en veilig werken, vragenlijst corona

2. Handreiking-Covid 19
Naast de compacte corona-vragenlijst is online een link opgenomen naar een algemene, uitgebreide handreiking Covid-19 van de SER. Het is een eerste versie met allerlei mogelijke maatregelen, de SER geeft aan dat bepaalde onderdelen nog verder worden geconcretiseerd. Het inrichten van een veilige werkomgeving doet een werkgever samen met zijn werknemers. De handreiking kun je doornemen voor toepassing in de eigen organisatie.  

3. WHO: instructie handhygiëne
Handen schoonmaken of wassen geldt als een basale maar belangrijke hygiëneregel. Op de website van SFA staat van de wereld gezondheidsorganisatie WHO een visuele instructie. Deze kun je printen en in je bureau ophangen, als reminder voor het geregeld en op de juiste manier handen wassen.
Naar Gezond en veilig werken, WHO instructie

Tot slot: RI&E voor gezond en veilig werken
Een algemeen, verplicht middel ter bevordering van gezond en veilig werken is de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Alle werkgevers hebben de verplichting de RI&E te doen. Een architectenbureau kan gebruik maken van de RI&E Architecten. Deze is op het werken in architectenbureaus toegespitst en goedgekeurd door het ministerie van SZW. Hierdoor is de toetsing eenvoudiger en goedkoper. De inlog voor de digitale RI&E Architecten is voor architectenbureaus gratis.
Met de RI&E Architecten inventariseer je de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen jullie bureau. Door het invullen van de inventarisatie bouw je automatisch een plan van aanpak op, waarmee jullie de risico’s kunnen aanpakken.

Vragen?
Heb je vragen over de corona-vragenlijst of over de RI&E Architecten? Of wil je een inlogcode voor de RI&E Architecten aanvragen? Mail dan naar Anneliese Smoorenburg: asmoorenburg@sfa-architecten.nl.