CAO

Artikel 20

  1. De functie-indeling bepaalt de salarisschaal. Een lagere salarisschaal dan de functie-indeling aangeeft, is alleen tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden toegestaan (zie artikel 21A en 21B).
  2. Als een werkgever iemand inhuurt via een uitzendorganisatie of detacheringsbureau gelden voor deze medewerker ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor een werknemer in een gelijke of gelijkwaardige functie (minimaal alle essentiële arbeidsvoorwaarden zoals bedoeld in Waadi[1]-artikel 8).

    [1] Waadi is de afkorting voor Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.