Jaarverslag SFA

SFA doet elk jaar verslag van de activiteiten die we voor architectenbureaus, werkgevers én werknemers, uitvoeren. 
Recent is het SFA-jaarverslag over 2021 afgerond. Hierin zijn tevens de plannen voor 2022 opgenomen.  

In het websitedeel Over SFA vind je meer informatie over de doelstellingen van SFA, de bestuurssamenstelling en het beleid.