2024: stand van zaken cao en ingangsdatum functiehuis

SFA krijgt veel vragen of er een salarisverhoging per januari 2024 geldt. Dat is op dit moment nog niet bekend: cao-partijen BNA (namens werkgevers) en FNV, CNV en De Unie (namens werknemers) zijn nog in onderhandeling over de invulling van cao-afspraken vanaf 1 januari 2024. Gisteren heeft de BNA op de website het eindbod namens werkgevers gecommuniceerd. Zodra er een definitief akkoord is tussen cao-partijen, zal SFA dit via de SFA-website en SFA-nieuwsbrief communiceren. Dat betreft ook een eventuele salarisverhoging (in dat geval ook: per welke datum en wat de verhoging is). 

SFA heeft gisteren namens cao-partijen een eenmalig nieuwsbericht gestuurd naar het mailbestand werkgevers zoals bekend bij het pensioenfonds architectenbureaus.
Dit is gedaan om er zeker van te zijn dat alle bureaus die verplicht of vrijwillig de cao voor architectenbureaus volgen geïnformeerd zijn over de aanstaande ingang van het functiehuis.

Dit nieuwsbericht over de stand van zaken cao 2024 en ingangsdatum functiehuis is via de link voor iedereen te lezen.